Arrangement Tillitsvalgt

Tillitsvalgtkonferansen 2020

Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt til Tillitsvalgtkonferansen 2020 som denne gangen arrangeres digitalt.