Arrangement Tillitsvalgt

Tillitsvalgtskurs Spekter helse

Econa sammen med Samfunnsøkonomene, Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne, Tekna og Juristforbundet inviterer alle tillitsvalgte i Spekter helse til tillitsvalgtkurs.