Tips før søknadsfristen til Samordna Opptak

15. april går søknadsfristen til høyere utdanning ved Samordna opptak ut. Søknadsprosessen kan virke hektisk både for den som skal søke studier og for en del foresatte. For den som vurderer økonomistudier er det mange avveininger som skal gjøres i mylderet av muligheter som finnes.

Hva skiller et studiested fra et annet, hvordan finner jeg studiestedet som passer meg best, og hvilke konsekvenser vil valg av studiested ha for fremtidig karriere?

Noen punkter å merke seg når du skal søke studieplass

  • Finn ut hva du vil, eller ønsker å ha av muligheter i framtiden.
  • Spesialiseringer – Gjør deg kjent med hvilke spesialiseringer som tilbys på skolene, og hvilke fag som vekker din interesse. Er du usikker bør du velge en skole som tilbyr et bredt utvalg av spesialiseringer.
  • Snarveier lønner seg sjelden – nøl ikke med å velge matematikkfag. Mattekunnskaper vil være nyttig i framtiden.
  • Mulighet for master – Sett deg inn i hvilke mulighetene bachelorgraden gir for videre studier. En bachelor i økonomi og administrasjon vil gi deg tilgang til alle mastere som gir deg sidetittel siviløkonom her i Norge, og den vil i tillegg åpne mange dører for mastere i utlandet.  
  • Muligheter for utveksling – undersøk hvilke utvekslingsavtaler skolen har. Fordelen med utvekslingsopphold kan du lese mer om her.
  • Utenomfaglig aktivitet på skolen – er berikende på flere måter. Er du aktiv og engasjert under studietiden signaliserer dette stor arbeidskapasitet, innsatsvilje og engasjement. Studentverv bringer med seg lederansvar og erfaringer som er viktig både under og etter studietiden.
  • Søk bredt - Ikke vær redd for å søke studieplass ved mange skoler og på forskjellige linjer. Våg å flytte på deg. Jo flere steder du søker, jo større er sannsynligheten for at du blir tildelt studieplass. Er du usikker på hva som skal stå på toppen av lista kan du omprioritere valgene dine helt frem til 1. juli.
  • Hva kreves av papirer – klargjør nødvendig dokumentasjon. Noen skoler ber om motivasjonsbrev, andre ber om karakterutskrifter eller språktester. Disse kan som oftest ettersendes, men det er viktig å være oppmerksom på siste frist for dette.
  • Er du usikker på hva du vil bli? Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig gir deg svært mange muligheter, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet.
  • Hopp i det - finn ut hvem du er, er du sosial, liker å ta ansvar og takler mer sosialt stressende situasjoner, eller er du ekstremt sjenert og mistrives i det høye sosiale nivået som studentlivet kan være? For den sistnevnte er kanskje et mindre studiested mest riktig. Er du sjenert, eller tror du det bare? Hopp i det. Det er flere som deg.

Vi i Econa ønsker deg lykke til i studieopptaket 2015!

Besøk også våre nettsider om økonomistudier, Bli Økonom.