Tips til deg som er ung i arbeid

- Undersøk hvilke muligheter og fremtidsutsikter du har i jobben.
Karriereutvikling og at jobben er faglig utfordrende er ofte viktige faktorer unge oppgir når de søker jobb. Det er lurt å finne ut av hvordan du kan sikre egen jobbutvikling hos arbeidsgiver. Eksempler på disse er videre faglig påfyll (enten internt eller eksternt), etter- og videreutdanning, samt utvikling av andre arbeidsoppgaver.

- Vis at du tar ansvar på arbeidsplassen og ta de ledererfaringene som dukker opp.
Prosjektledelse er ofte en fin vei inn i ledelse. Ta de mulighetene som dukker opp der du får vist deg selv frem, og samtidig får erfaring. Dette kan være med seriøse prosjekter eller sosiale arrangementer: det viktigste er at du er «på» og synlig.

- Ikke vær redd for å være synlig, ta ordet i forsamlinger og vise at du har en mening.
Å være ung og ny på en arbeidsplass gir deg mulighet til å fremme nyskapende og fremtidsrettede synspunkt. Ved å fremme selvstendige meninger og andre tankemåter, kan du bidra til en positiv utvikling på arbeidsplassen og utvikle egne lederegenskaper.

- Tenk litt på hva du vil med karrieren fremover og kommuniser dette til lederen din.
Har du et ønske om mer ansvar, ledererfaring eller andre arbeidsoppgaver, er det viktig at arbeidsgiver vet om det. Ambisjoner og fremtidsplaner bør være en naturlig del av enhver medarbeidersamtale, slik at dere sammen kan planlegge hvordan du kan utvikle deg i jobben.

- Ikke vær redd for å skifte jobb hvis du ikke får ønsket progresjon.
Hvis du har undersøkt mulighetene for egen karriereutvikling, kommunisert disse til leder og fulgt opp over en tidsperiode, uten at noen ting har endret seg, er det kanskje på tide å se etter en annen jobb. Heldigvis er dagens arbeidsmarked så fleksibelt at det ofte er mulig å finne andre jobber som samsvarer bedre med dine ønsker.

 

- Vær oppmerksom på ulikhetene som oppstår i jobbmarkedet.
Kvinner møter fortsatt ulike hindre i jobbmarkedet som ofte begrenser dem i å komme seg helt til topplederstillinger. Det finnes mye forskning og undersøkelser på hvordan enkeltfaktorer som barn, permisjon, rekruttering, forutinntatte holdninger og manglende linjeerfaring påvirker kvinners karriere.

- Skaff deg linjeerfaring og resultatansvar.
I de aller fleste toppjobber er resultatansvar en nødvendig erfaring for å kunne inneha det øverste lederansvaret. Det blir også kalt operativ erfaring eller linjeleder-erfaring, altså at stillingen din er direkte knyttet til resultatet for hele bedriften.

- Skaff deg en mentor.
Flere av lederne vi har snakket med i podcasten Kvinner og Toppledelse, er klare på at de har fått god hjelp av en mentor, eller en person de har spurt om råd gjennom karrieren. Disse finner du enten via studiene (slik som en masterveileder), internt i jobben eller gjennom ulike mentorprogram. Econa har også sitt eget mentorprogram, som du finner her.

- Bygg et bredt nettverk, som du kan få bruk for senere i karrieren.
Foruten om jobben og tidligere studier, er det lurt å utvide nettverket sitt til folk som tilhører din yrkesgruppe eller som har de jobbene du gjerne vil ha. Bruk LinkedIn aktivt, men meld deg også på fysiske samlinger eller konferanser der du kan møte spennende personer. Econa har mange lokalavdelinger og nettverk, som arrangerer kurs og møter jevnlig.

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!