Tips til hvordan man kan verve digitalt

Dette er i en periode der mange er på hjemmekontor og det er færre sosiale sammenkomster. Hvordan kan man da verve flere til felleskapet?

Tre digitale vervetips:

  1. Sosiale medier

    Gå igjennom venner på Facebook og Linkedin. Der finner du nok mange som er medlemsberettiget. Spør om de vil være medlem.
  2. Digitale møter

    Du er fortsatt i mange digitale møter i løpet av en arbeidsdag. Bruk sjansen til å spørre dine kollegaer om de vil bli medlem. Det er jo en grunn til at du selv er medlem?

  3. Den gode gamle mailen

    I løpet av en arbeidsdag sender du mange mail. Og sikkert til mennesker som kan bli medlem. Hva med å bruke den gode gamle mailen til verving? Forslag til vervemail

Hvorfor skal jeg bli medlem?

Som medlem i Econa får du tilgang til flere kommersielle medlemstilbud. Du får et sterkt tilbud om juridisk bistand og karrieretjenester. Du blir også del av noe større. En organisasjon som synliggjør økonomenes bidrag, ivaretar deres rolle i samfunnet og påvirker temaer og politiske saker som er viktige for oss økonomer.

Artikler du kan bruke i din digitale verving: