Arrangement

TØH Alumni

TØH Alumni har gleden av å invitere uteksaminerte studenter og 5. kull til alumnikveld. TØH Alumni skal skape og videreutvikle kontakten mellom aktive og uteksaminerte studenter fra Trondheim Økonomiske Høgskole og det er nettopp dette en slik kveld vil bidra med. Fjorårets arrangement ble en stor suksess og vi har stor tro på at årets alumnikveld vil bli minst like hyggelig og lærerikt.