Toppkarakter gir 200.000 kroner mer i lønn

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsinnsats, karakterer og hvor fort du får jobb, viser studentundersøkelsen til Econa. 80 prosent av A-kandidatene fra 2014-kullet har fått jobbtilbud før endte studier. I tillegg får de høyere lønn.

 

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsinnsats, karakterer og hvor fort du får jobb, viser studentundersøkelsen til Econa, arbeidstagerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede økonomer. Mens 80 prosent av A-kandidatene fra 2014-kullet har fått jobbtilbud før endte studier, har kun 40 prosent av C-kandidatene hadde fått jobbtilbud.

De flinkeste har også flere jobber å velge mellom. Over halvparten av de flinkeste studentene som har fått jobbtilbud, har fått flere enn ett jobbtilbud.

Studerer en hel arbeidsdag mer
- A-studentene bruker i gjennomsnitt en hel arbeidsdag mer på skolearbeid i uken enn C-studentene. Samtidig jobber de like mye betalt ved siden av studiene. Det kan virke som de har en høyere arbeidskapasitet, sier Joakim Østbye, fagsjef i Econa.

- I tillegg er de lett å motivere til innsats. Dette er trolig en vinnerkombinasjon også i arbeidslivet, sier Østbye.
 
Bedre lønn
Ikke bare får de beste studentene flere jobbtilbud, de får også bedre betalt. Når vi ser på de som har ti år eller mindre i arbeidslivet og hvilke karakterer de gikk ut med, er belønningen 50.000 kroner mer for hvert karakterhopp. Greier en student å komme seg fra karakteren C til karakteren B blir belønningen 50 000 kroner, og ytterligere 50.000 hvis en får karakteren A.

Tar en med hele utvalget i Econas lønnsstatistikk dobler disse tallene seg, slik at karakterer kan forklare hele 200 000 kroner i lønnsforskjeller fra karakteren C til A.

- Det finnes selvsagt en rekke unntak, men tendensen er allikevel helt klar. Det er en tydelig sammenheng mellom karakterer og lønn, sier Østbye.

 
Om undersøkelsen:
Econas studentundersøkelse ble foretatt i perioden 20. mai til 15. juni 2014, 1.472 økonomistudenter har svart. Undersøkelsen har en svarprosent på 40 prosent som er høyt for denne type undersøkelser.
 
For ytterligere informasjon:
Gry Ljøterud, kommunikasjonsansvarlig i Econa, gry@econa.no, tlf. 905 88 817
Joakim Østbye, fagsjef i Econa, joakim@econa.no, tlf. 976 70 764