- Toppledere har også behov for Econas advokater

Toppleder Trond Langeland tok kontakt med Econas advokater, og mener en leder bør ha like stort utbytte av å snakke med Econa som medarbeidere.

-Mange toppledere vil kanskje tenke at Econa ikke er for dem, og velger heller å betale skyhøyt for private arbeidsrettsadvokater. Min erfaring med Econas advokater er at de holder et like høyt nivå som de skarpeste advokatene man betaler for. De er godt trent på forhandlinger og til å unngå konflikt, sier Langeland.

Både ledere og medarbeidere kan ha spørsmål om bonus, arbeidstid, jobbkontrakt eller feriepenger. Dette er ikke unikt for en spesiell gruppe.

Econas advokater får inn mellom 1500-2000 saker i året. Hovedvekten av sakene dreier seg om inngåelse av ny arbeidsavtale, organisasjons- og stillingsendringer, arbeidstid/overtid, men også oppsigelse eller inngåelse av sluttavtale. De som tar kontakt er fordelt i alle sektorer, bransjer og ikke minst nivåer. Her kan du lese mer om hva Econas advokater kan hjelpe deg med

Det gjelder å være tidlig ute

Langeland er Senior Vice President i den globale møbelprodusenten Flokk, og kommer fra topplederstillingen i skoprodusenten Viking. Før dette har han lang erfaring som toppleder i bransjer innen elektronikk og konsumentvarer. Han har jobbet både globalt og nasjonalt, alltid i internasjonale selskaper.

Selv har han sparret med Econa i to prosesser, der Econa hjalp han både ut og inn i nye arbeidskontrakter. I begge tilfellene så han det komme, at stillingen hans var på spill og at her må man ta raskt affære. Derfor tok han tidlig kontakt for å få råd på hva som var riktig å gjøre i hans posisjon i den aktuelle fasen han var i.

-Jeg skjønner ikke at det skulle være forskjell på å gi bistand og å være en god rådgiver for både medarbeider og leder, ofte er problematikken like relevant.

Han legger heller ikke skjul på at han tenkte at dette kan være den billigste måten å få hjelp på. Og utfallet er han godt fornøyd med.

-Jeg er sikker på at Econas advokater sitter på høy kompetanse, de er vant til å jobbe med økonomer, de ser ulike problemstillinger hver dag, og kjenner forhandlingene godt.

Men, det kreves også at man selv bidrar for å få til gode løsninger. 

-Man blir ofte selvopptatt når man står i en krevende situasjon på jobben. Da er det avgjørende å forstå at det er et samspill med de som hjelper og en selv, avslutter Langeland.

Les: Econas advokater hadde denne våren en dobling i antall saker fra medlemmene. 

Behov for rådgivning? Her kan du lese om alle Econas medlemsfordeler.