Arrangement Bærekraft

Transport og infrastruktur – nye grønne måter å bruke og bygge den på

Både klimaet og klimapolitikken er i endring. Innen 2030 skal klimagassutslippene i Norge og mange andre land halveres, noe politikere og næringsliv verden over har begynt å reagere på. Dette endrer risikobildet for de fleste bransjer i et høyrere tempo enn tidligere. Næringslivet må gjøre mer for å omstille seg for å være konkurransedyktige.