Trekk ved revisjonsbransjen

Hvem jobber innen revisjon? Vi har funnet frem til noen interessante trekk ved revisjonsbransjen som kanskje vil overraske deg! Alle analyser kun av privat sektor.

En av fire nyutdannede starter innenfor revisjon

Etter ti år er andelen nede i fire prosent og synker stadig. Er det noe som kjennetegner de som blir innenfor revisjon? Er det andre spesielle kjennetegn blant våre medlemmer som jobber med revisjon?

Menn som starter i revisjon skifter raskere til en ny bransje enn kvinner

På den annen side, av de med mer enn ti års erfaring er det noe større sjanse for at mennene jobber i revisjon. Kvinner som jobber i revisjon er i snitt lenger på medarbeidernivå enn menn.

Mellomlederposisjoner eller prosjektlederansvar 

På middels nivå opptrer i stor grad etter 5 års erfaring. Sannsynligheten for å ikke være på medarbeidernivå med 5-15 års erfaring er større innen revisjon enn ellers, men samtidig er det slik at sjansen for å nå helt opp i toppen av systemet er adskillig lavere innenfor revisjon. Revisjon har dobbelt så stor andel på medarbeidernivå som resten av medlemsmassen. To av tre i revisjon er på medarbeidernivå. Mangel på lederposisjoner er kanskje en viktig grunn for at mange velger å forlate revisjonsbransjen?

Vil du begynne å jobbe innen revisjon...

...er det jobbsøknaden som er vanligste måte å bli rekruttert på, dette oppgir tre av fire nyutdannede.  Nest viktigst er bedriftspresentasjoner eller karrieredag var en grunn for jobbtilbud er det nær en av fem av de nyutdannede kandidatene som oppgir dette som grunn for jobbtilbud. Husk at vi hjelper deg med jobbsøknad og CV om du er student og klar for å søke jobb!

Miljø

At de i revisjon er opptatt av fagmiljø skyldes kanskje at de er spesielt faglig sterke. Karakterer oppleves i hvert fall som spesielt viktig grunn for at man ble rekruttert av sin arbeidsgiver. 65 prosent oppgir dette som er en svært viktig grunn, sammenliknet med 27 prosent ellers blant nyutdannede kandidater. I tillegg til å ha gode karakterer bør du gjøre et godt inntrykk på intervju. Dette gjelder ikke overraskende stort sett alltid. Vær forberedt på case hvis du søker jobb som nyutdannet hos et revisjonsfirma. To av tre måtte det i fjor.

Og til slutt: Dere er mer enn gjennomsnittlig interessert i Magma…