Troms og Finnmark

Troms og Finnmarksavdelingen er Econas nordligste lokalavdeling.

MEDLEMSMØTER

Vi arrangerer ulike medlemsmøter innenfor et bredt fagområde. I tillegg har vi møter av mer sosial karakter. Ved å være medlem i Econa Troms og Finnmark får du en unik mulighet til å treffe andre medlemmer og knytte nye kontakter. Vi oppfordrer deg til å ta med andre medlemmer på møtene, også ikke-medlemmer slik at de introduseres til Econa-miljøet. Møtene er i hovedsak gratis for medlemmer mens vi må ta litt for ikke medlemmer og ved noen spesielle arrangement.

Per i dag er våre arrangementer konsentrert rundt Tromsø, men vi håper å få til arrangementer også utenfor Tromsø by. Til dette trenger vi samarbeid med bl.a. lokale medlemmer. Bor du et sted der det vil være grunnlag for å kunne samle medlemmer og potensielle medlemmer, og ønsker du å bidra til dette, ta kontakt med styret.

Presentasjon av styret i Econa Troms og Finnmark kan du lese her.

Vedtektene til Econa Troms og Finnmark finner du her

Styret i Troms og Finnmark ser med glede på forslag fra medlemmer som har spesifikke ønsker til arrangementer i regi av foreningen, så ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen styret i Econa Troms og Finnmark 
ved leder Louise Madelene Konst Backe

STUDIEFONDET 

Videreutdanning og Econa medlem bosatt i Troms/Finnmark? Du kan søke vårt lokale Studiefond om støtte.

Econa Troms og Finnmark minner medlemmene på tilbudet fra vårt eget Studiefond. Medlemmer som tar videre utdanning etter en fullført universitetsgrad som master eller siviløkonom kan søke fondet om støtte.

Resultatet fra fjoråret er overført til disposisjon for stipendutdeling i 2018. Med bakgrunn i god avkastning i 2017 så er vedtatte tilgjengelige midler for 2018 på kroner 95 625.

Dersom du ønsker å søke midler for utdannelse kan du søke nå.  Frist er 25. mai for vårtildeling og 26. oktober for høsttildelingen. Vennligst oppgi kontaktdetaljer og øvrige krav i henhold til vedtektene ved en eventuell søknad.

Søknaden sendes til styret i Studiefondet Econa Troms og Finnmark ved styreleder Torger K. Strøm på e-post: torger.strom@gmail.com.

Spørsmål kan rettes til styreleder på mobil 91535967.

Vedtektene til studiefondet finner du her.

Styret består av Torger K. Strøm, Eivind Burkow og Tore Kanck-Jørgensen.

Salgsbetingelsene finner du her.

Troms og Finnmark

Lokalavdelingsleder

Louise Madelene Konst Backe

Send e-post

Telefon: 99715855

Antall medlemmer: 826