Magma topp logo Til forsiden Econa

Trond Vegard Johannessen

Trond Vegard Johannessen er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, hvor han også ble utdannet siviløkonom med doktorgrad. Johannessen forsker blant annet på presentasjon av data og IKT-baserte beslutningsstøttesystemer.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS