Troppsleder i stille teknologirevolusjon

På kort tid har næringslivet fått både raskere og bedre bokføring, regnskap, lønn og rapportering. Kvaliteten har gått opp, mens feilene og bemanningsbehovet har gått ned. Og i løpet av enda kortere tid inn i fremtiden skal det skje enda større endringer.

Erlend Bergh Andersen

En av aktørene på markedet er norske Visma, hvor en av prosjektlederne for utvikling av morgendagens lønnssystemer heter Erlend Bergh Andersen.

Mye skjer de neste tre årene

- Jeg jobber i SMB-divisjonen til Visma. Det er her du finner de fleste produktene som folk forbinder med oss. Dette inkluderer lønnssystemet Huldt & Lillevik Lønn, som Visma kjøpte i mars 2015, sier Bergh Andersen.

Oppkjøpet har gitt ham tilgang til en større og bedre utviklingsavdeling, hvor Bergh Andersen nå leder utviklingsarbeidet med framtidens Huldt & Lillevik Lønn samt en ny programvare for å håndtere ikke-strategiske innkjøp.

- Allerede om tre år vil brukerne oppleve at omfanget av punsjing har gått mye ned, både fordi produktene blir bedre og fordi kundene tar i bruk eksisterende muligheter. Den månedlige lønnskjøringen, som oftest er basert på forutsigbare størrelser, skal i praksis ordnes ved å trykke på en knapp. I dag gjøres det fortsatt altfor mange unødvendige rutiner for avstemming av bank, regnskap, fravær, timeregistrering, reiseregning, utlegg osv.

Interessant kartlegging

Bergh Andersen ledet en veldig spennende kartlegging av kunder og brukere. For det første fant de ut at mange av deres eksisterende brukere vil gå av med pensjon i løpet av fem års tid. Disse har alltid vært opptatt av å beholde funksjonstastene fra “DOS-tiden”, også i langt mer moderne lønssystemer.

- Mange følte dessuten trygghet ved å skrive ut dokumenter, enda vi mente at dette ikke var nødvendig. Derfor denne stabelen med permer på kontoret. Derfor trodde vi det var lurt å ha system hvor det var lett å gå tilbake. Skaper trygghet. Brukerne skal vite hvordan de skal få opp igjen dataene sine, inkludert resultat av en lønnskjøring.

Men for å utvikle morgendagens løsning snakket Bergh Andersen og hans folk med neste generasjons regnskaps- og lønnsmedarbeidere.

- Vi observerte kundene, vi var på kurs med dem og vi møtte dem i mer uformelle settinger. Morgendagens brukere har høyere utdannelse enn gårsdagens brukere. Det er mennesker med både vilje og evne til å gjøre mye mer enn å punsje data.

Teknologi som støtter arbeidsflyten

Driveren bak de nye løsningene er å understøtte kundenes arbeidsflyt. Visma jobber nå med brukerorientert design tilpasset morgendagens regnskapsmedarbeider. Det blir enklere og enda mer intuitivt og effektivt.

- Og så har vi spørsmålet om plattform. Vår hypotese har vært at mobil skal være utgangspunktet. Dette fordi datafangsten skal skje så nære kost- og inntektspunktene som mulig. En fremtidsrettet bruk av mobil datafangst vil kunne gjøre mye av dagens punsjing overflødig.

- Samtidig ser vi at framtiden ikke kommer så raskt som vi trodde. Sagt på en annen måte, vi i utviklingsavdelingen er ofte mer teknologiorienterte enn kundene, hvor de fortsatt befinner seg midt i et generasjonsskifte. Min drøm er å levere noe som kundene trenger, men som de ikke visste om før de fikk tilgangen.

Også forretningsmodellen endrer seg. Produktet endrer seg fra lisenser til skybaserte løsninger hvor Visma kan ta betalt for faktisk bruk. Det gir bedre fleksibilitet for kunden, men mindre forutsigbarhet for Visma. Å protestere utviklingen er imidlertid ikke noe alternativ.

Relasjonsleder

- Utviklerne kjører gjerne 14 dagers spurter for å komme til neste nivå. Min rolle er å stikke ut kursen i samarbeid med utviklerne, ledelsen og salgsavdelingen, og som økonom er det enklere enn for tekniske medarbeidere å sette meg i kundenes sko. I det daglige handler det om å sikre ressurser, motivere, sette krav og å stille spørsmål.

- Min rolle handler mye om relasjonsledelse. Vi er 12-13 utviklere fra flere land, og da er det sentralt å bygge en kultur for åpenhet og å få til en god kommunikasjon. For å forstå deres arbeidsspråk leser jeg mye teknisk arbeidslitteratur.

Mini-CV for Erlend Bergh Andersen

Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, 1996. Har jobbet som produktsjef og prosjektleder i Huldt & Lillevik og - etter oppkjøpet - Visma siden 2014. Jobbet før det med salg, forretningsutvikling og produktforvaltning med samme produkt under ulike firmanavn fra 2000. Begynte karrieren etter endt utdannelse som fagkonsuelt for ERP-systemet Formula i Merkantildata Applikasjon.

Om Visma

Visma er en leverandør av programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. 400 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester. Konsernet har 6 700 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på NOK 7 100 mill. Selskapet ble dannet i 1996 og består i dag av de fem virksomhetsområdene: Software, Business Process Outsourcing, Commerce Solutions, Retail IT og Consulting. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, og Visma har mer enn 100 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England, Irland, Romania og Latvia. I tillegg har Visma 1 100 forhandlere i Norden og distribusjon gjennom partnere i flere europeiske land.

 

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere.