Tror ikke arbeidsgivere kan stimulere til økt sykkelbruk

Ansatte i norske bedrifter har ikke tro på at praktiske tiltak på jobben, som bedre sykkelfasiliteter, lånesykkel og ledere som rollemodeller, vil få særlig mange flere ansatte til å sykle til og fra arbeidsstedet. Heller ikke virkemidler som sykkeltid som del av arbeidstid, eller utbetalt kilometergodtgjørelse, vil øke syklefrekvensen, viser en studie gjennomført av forskerne Caroline Dale Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp.

Two businesspeople riding bicycles.


Magma 03-2014:

Forskerne har studert de tiltakene som vanligvis anbefales om bedrifter skal øke motivasjonen til mer sykling blant ansatte. Imidlertid har ikke de ansatte selv stor tro på at de ulike virkemidlene som vanligvis trekkes frem vil føre til at flere bruker sykkelen til og fra jobb.

- Hovedforklaringene til at folk ikke syklet var at det var for langt, etterfulgt av veiforhold og at det er upraktisk. De første to begrunnelsene kan ikke arbeidsgiver gjøre noe med, men det er et viktig innspill til myndighetene dersom de ønsker å øke antallet syklister, kommenterer Ditlev-Simonsen og Wenstøp.

Ansatte trekker imidlertid frem ulike tiltak de har tro på. Et flertall trekker frem at bedre praktiske fasiliteter, som gode garderobeforhold, tilgang til dusj og skikkelig sykkelparkering er konkrete tiltak som vil kunne motivere til økt sykkelbruk.

En annen gruppe, særlig dem som skulle hente og bringe barn på vei til jobb, mener de ville syklet mer dersom de kunne få regnet syklingen som en del av arbeidstiden.

- For arbeidsgivere er det en utfordring å innføre en slik ordning da det muligens vil kunne anses som urettferdig av andre arbeidstakere, påpeker forskerne.

Forskerne konkluderer med at det kan virke som om den indre motivasjon, som fokus på miljø og helsegevinster, er avgjørende om vi sykler til jobben.

For mer informasjon, kontakt Caroline Dale Ditlev-Simonsen, caroline.ditlev-simonsen@bi.no, eller Fred Wenstøp, fred.wenstop@bi.no

Hele artikkelen kan leses på www.magma.no