Tydelig stemme med flere medlemmer

Econa har over 25.000 medlemmer. Stadig flere oppdager at det er en fordel å være medlem av Econa. Det er godt nytt for oss som allerede er medlemmer, fordi flere medlemmer gjør oss sterkere og gir oss flere muligheter.

Econa skal være den tydelige stemme som taler økonomenes sak, og synliggjøre økonomenes viktige rolle i samfunnet. Gjennom mediene, arrangementer og innspill direkte til myndighetene gjør vi vårt for at våre faglige og politiske anbefalinger blir hørt. Med flere medlemmer i ryggen veier våre innspill mer – og vi blir lyttet til.  

I kontakt med myndighetene er det viktig at vi representerer et stort antall. Det gjør oss vesentlige og relevante. Antall medlemmer, eller «velgere», vi snakker på vegne av gir oss taletid og tilgang til arenaene der beslutningene fattes. Innspillsmøter i departementene og Stortingets budsjetthøringer er bare noen av stedene hvor vi tar opp saker som er viktige får våre medlemmer. 

Den tredje største foreningen 

Vi er den tredje største foreningen i Akademikerne. Det gir oss innflytelse i form av styreplass og antall stemmer i interne organer. Lokalt, på arbeidsplassen, gir det oss anseelse, innflytelse og en tilgang til styreplasser og andre viktige funksjoner som gir medbestemmelse på vegne av våre og Akademikernes medlemmer.  

I tillegg kommer selvfølgelig det økonomiske og kommersielle aspektet. Med flere medlemmer får vi større inntekter og kan lage et enda bedre medlemstilbud og skaffe enda bedre rabattavtaler.

 

Les mer om Econas politiske prinsipprogram

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!