Undervisningsmateriell

Økonomiglede er et gjennomarbeidet undervisningsmateriell, som enkelt kan tas i bruk. Materiellet bygger på Fagfornyelsen, og læreplanenes overordnede del, med personlig økonomi som ett av 3 fokusområder i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, samt læreplanmålene i matematikk, samfunnsfag, KRLE og utdanningsvalg.

Undervisningsmateriell personlig økonomi

Gjennom undervisningen og materialet får elevene kunnskap om personlig økonomi. De lærer hvordan ta ansvar for egne penger gjennom å ha oversikt, prioritere og planlegge. Dette utgjør forkortelsen; OPP, som er en kort og enkel påminnelse elevene kan ta med inn i sin hverdag og sin ukepengeøkonomi, slik at de kan ta gode og etisk forankrede beslutninger i sine egne liv.

Unge i dag blir stilt overfor stadig mer komplekse økonomiske valg. Det er viktig å være bevisst på valg og hvilke konsekvenser dine valg får for deg selv og din økonomi. Nå gir vi materiellet til dere – til fritt bruk.

Her kan du hente materiell til å gjennomføre undervisningen på 8. 9. eller 10. trinn:

Presentasjon til bruk i klasseromsundervisning. Presentasjonen har korte notater, innlagte filmer og refleksjonsoppgaver.

Vær tålmodig når du laster ned presentasjonene, pga filmer tar det dessverre litt tid.

Veiledning til presentasjonen, hvor du finnet utfyllende beskrivelser og begrunnelser til bruk i undervisningen.

Her finner du 9 korte filmer, som gjennomgår Økonomiglede steg for steg. Undervisningsveiledningen gir deg utfyllende materiale til bruk i refleksjonene med elevene i etterkant av hver film.

Oppgavesettet til elevene, som gir faktainformasjonen som presenteres i PPT fra slide nr. 18 og i film 9. Her er også skjemaer for inntekter, innsparinger og utgifter, som elevene kan bruke når de jobber med oppgaven.

Kursbevis, som kan deles ut til elevene etter gjennomført 2 timers kurs i personlig økonomi. Kursbeviset er forhåndssignert av Econas administrerende direktør, og utstedes til hver elev.

  Last ned kursbevis

Trenger du noen å støtte deg til?

Her finner du ressursbanken vår, med erfarne økonomitrenere, som gjerne vil hjelpe og støtte dere i gjennomføringen av undervisningen. 

Econa vil bidra til at unge lærer økonomi så tidlig som mulig og forstår at økonomi er gøy så lenge man kan litt om det. Siden 2017 har 530 klasser, og mer enn 12.500 ungdommer vært med på Økonomigledeundervisning. Materiellet setter fokus på grunnleggende kunnskap, holdninger og verdier, og legger vekt på at elevene skal se verdien av å ta ansvar for sin egen personlige økonomi, allerede fra start.

Lykke til med undervisningen!

Har du spørsmål om Økonomiglede kan du ta kontakt på lill@econa.no