Ung i Arbeid - rapporter

Econa gir deg i disse rapportene deg noen råd rundt hva du skal se etter i din arbeidskontrakt og et lønnsmessig sammenlikningsgrunnlag. Den er særlig relevant for studenter som er på vei inn i arbeidslivet og kandidater i startgropen av karrieren.

2015

Denne rapporten tar for seg kullene som er uteksaminert mellom 2010 og 2014. Last ned rapporten fra 2015 her.

2014

Denne rapporten tar for seg kullene som er uteksaminert mellom 2009 og 2013. Last ned rapporten fra 2014 her.

2013

Denne rapporten tar for seg kullene som er uteksaminert mellom 2008 og 2012. Last ned rapporten fra 2013 her.

2012

Denne rapporten tar for seg kullene som er uteksaminert mellom 2008 og 2011. Last ned rapporten fra 2012 her