Unge økonomer lite utsatt for konjunktursvingningene

Nyutdannede økonomer er fortsatt attraktive på arbeidsmarkedet, tross urolige tider og konjunktursvingninger.

Andelen ledige nyutdannede økonomer var på 15 prosent i september. Av disse hadde to av tre enten fått ny jobb innen oktober eller er eller har vært i intervjuprosess. Slik sett tyder det meste på at markedet fremdeles etterspør flere økonomer.

– Innen jul tror vi at de aller fleste har en hyggelig avklart arbeidssituasjon, sier adm.dir. Tom Bolstad i Econa.

– Det er foreløpig ingen tegn til at SSB får rett i sine prognoser om for mange økonomer, selv i nedgangstider, legger han til.

Offentlig sektor lønnsvinner

Econas ferske lønnsundersøkelse viser en moderat lønnsøkning for nyutdannede økonomer. Lønnsøkningen er sterkest i offentlig sektor, slik har den vært i de senere år. Gjennomsnittslønn for nyutdannede økonomer i privat sektor er 455.000 kroner, i offentlig sektor er den 476.000 kroner.

Tom Bolstad
Adm. dir i Econa, Tom Bolstad

– Det er bra at offentlig sektor nå blir mer konkurransedyktig når det gjelder å tiltrekke seg tiltrengt økonomikompetanse, noe som er svært viktig for å styre en stadig mer kompleks sektor. Utfordringen er å holde på kompetansen, sier Bolstad.

Selv om nyutdannede får best betalt i offentlig sektor, stiger de raskere både i lønn og stillingstrinn i privat sektor.

Etter fem år i arbeidslivet, har privatansatte økonomer godt over 100.000 kroner mer i lønn enn de i offentlig sektor. De som var ferdig utdannet i 2010 og ansatt i offentlig sektor, har en gjennomsnittslønn på 581.000 kroner. I privat sektor har de en gjennomsnittlig totallønn på 716.000 kroner.

Etter fem år har 55 prosent av de privatansatte rykket opp i stillingstrinn, sammenlignet med 40 prosent i offentlig sektor.

Revisjonsbransjen sluker nyutdannede

Den moderate økningen i begynnerlønn vises godt i revisjonsbransjen, som ansetter svært mange nyutdannede økonomer, 25 prosent av nyutdannede starter her. En nyutdannet økonom tjener her 5000 kroner mer i år enn de som ble ansatt i fjor. Gjennomsnittlig grunnlønn for en nyutdannet kandidat i revisjonsbransjen er på 423.000 kroner, godt under gjennomsnittlig begynnerlønn både i privat og offentlig sektor.

EconaStilling logo