Oversikt over utdannelser som kan gi medlemskap

Under finner du en oversikt over de vanligste mastergradene som kvalifiserer til medlemskap i Econa.

Eksempler på kvalifiserende heltidsmastere

•             Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

•             Master in Innovation and Entrepreneurship

•             Master i bedriftsledelse

•             Master i bedriftsøkonomisk analyse (HA-studiet)

•             Master i Entreprenørskap og innovasjon

•             Master i finans

•             Master i ledelse og organisasjonspsykologi

•             Master i ledelse av teknologi (MLT)

•             Master i ledelse, innovasjon og marked

•             Master i organisasjon og ledelse

•             Master i regnskap og revisjon

•             Master i strategisk markedsføringsledelse

•             Master in Energy Management

•             Master of International Business

•             Master of Science in Event Management

•             Master of Science in Logistics

•             Master of Science in Sustainable Management

•             Master i økonomi og ledelse

•             Sivilmarkedsfører (Bachelor i markedsføring og ledelse + Master of Science in Marketing)

•             Master i administrasjon og organisasjonsvitenskap

•             Master i samfunnsøkonomi

Eksempler på kvalifiserende erfaringsbaserte mastere

  • Master of Business Administration (MBA)
  • Master of Management
  • Øvrige erfaringsbaserte mastere innen logistikk, strategisk ledelse og økonomi
  • Alle executive-mastere fra norske og utenlandske handelshøyskoler kvalifiserer for medlemskap

For komplett oversikt, se her.