Arrangement

Utradisjonelle metoder i uforutsigbare tider

Står vi overfor en ny hverdag som krever et annerledes og utvidet tankesett? Har høstens og vinterens hendelser innen finans- og næringsliv gjort at vi må ta gamle sannheter og tilnærminger opp til ny vurdering?