Arrangement

Utradisjonelle metoder i uforutsigbare tider - oppfølgingsmøte

Ledelsesnettverket arrangerer oppfølgingsmøte