Arrangement

UTSATTT til høsten - Ta grep om egen karriere

Få er mer karrierebevisste enn siviløkonomer og andre med høyere utdanning innen økonomi og ledelse. I samarbeid med Personalhuset tilbyr Siviløkonomene avd. Nordland foredraget "Ta grep om egen karriere" ved seniorrådgiver Petter A. Knudsen.