Arrangement

Våg å være leder - lederutvikling på nytt spor

Hvordan kan ledere utvikle seg for å fungere optimalt over tid og på lang sikt? Og hvordan kan organisasjoner legge til rette for holdbart og bærekraftig lederskap?