Valg av studieretning og veien mot arbeidslivet

Personer som er aktive i arbeidslivet og som føler endringer på kroppen hører vi ofte mye om. Enten det er gjennom media eller i diskusjoner, kommer deres meninger og reaksjoner tydelig frem i en eller annen form. Men hvordan er det så med oss studenter? 

Vi studenter påvirkes også av endringer. Disse endringene; økt arbeidsledighet eller begrensede utsikter for jobb i din sektor for å nevne noen, er helt klart med på å prege en students hverdag. Usikkerhet åpner opp for spørsmål. Hvordan er arbeidsmarkedet når jeg er ferdig utdannet? Hvordan blir det å begynne å jobbe? Hva har akkurat jeg å tilføye en fremtidig arbeidsgiver? Hva bør jeg spesialisere meg innenfor slik at akkurat jeg blir attraktiv for potensielle arbeidsgivere? Dette er jeg kanskje ikke alene om å spørre meg om?
   
Samtidig som det er skremmende, er det også spennende og ikke minst motiverende å se hvor uendelig mange muligheter en har som ferdig økonomistudent i dagens samfunn. Men i et slikt hav av muligheter, hvordan skal en klare å velge?
 
Uansett bakgrunn for valg av studie tror jeg alle studenter ønsker å være så godt rustet til arbeidslivet som overhode mulig. Men hvordan gjøre det? Etter hvert som årene går endrer bildet seg. Og fag som ble sett på som viktige og avgjørende i jobbsammenheng er ikke lenger er like relevante. Søken etter den perfekte sammensetningen av en grad påvirkes naturligvis av hva som blir etterspurt. Samtidig som en lar seg påvirke av media og hva som blir nevnt der. Dette er noe jeg merker er en påkjenning. En ønsker naturligvis å treffe blink med sine valg, men samtidig fylle studietiden med interessante emner. Kombinasjonen av interesse og relevans føles litt som å balansere på kanten av stupet. Faktum er at fem år er lang tid, og mye endrer seg i løpet av disse årene.
 
Jeg mener det viktigste vil være å velge fag en selv syns er interessant, og som igjen er med på å forme hva en ender opp med som yrkesvei. Det er tross alt en selv som skal leve med det en har valgt som sitt fagfelt og skal jobbe med dette i sitt yrkesaktive liv. Da er det vel viktigere å velge ut i fra egen interesse og trivsel enn ut i fra press fra arbeidsgivere, tittel eller status? 
 
Etter min oppfatning er det mange som syns det er vanskelig å i ung alder skulle bestemme hva de ønsker å utdanne seg som. Jeg husker selv hvor håpløst det virket, et hav av valg og muligheter og et begrenset grunnlag for å ta beslutningen. Det er kanskje en sammenheng med at vi i dagens samfunn ser i økende grad at studenter slutter før fullført studie, eller bytter studieretning. Studenter som slutter eller bytter studieretning er verken samfunnet eller studenten selv tjent med. Studenter blir værende studenter lenger og går glipp av potensiell inntekt, samfunnet går glipp av verdifull arbeidskraft. Hvordan skal vi minimere dette? Kanskje en løsning kan være å fokusere mer på hva en selv ønsker, i motsetning til å velge studier ut i fra hva andre forventer av deg? Det er tross alt en selv som skal leve med beslutningen. Dette er naturligvis et intrikat problem som ikke lar seg løse over natten. Jeg skal heller ikke påstå at jeg har noen vidunderkur på dette, samtidig er det en spennende problemstilling. En av grunnene til at mange syns det er vanskelig å velge studieretning tror jeg er mangel på informasjon, eller feil informasjon. Jeg tror ungdom i dag trenger den nakne sannheten. Hva er det jeg med denne utdannelsen vil gjøre i resten av mitt yrkesaktive liv?  
 
Vi som studenter har nok alle vært på bedriftspresentasjoner og liknende, men faktum er at veien da allerede er staket ut.  Kanskje bør dette arbeidet begynne tidligere? Ved å eksponere ungdom for mulige yrker allerede på videregående skole vil muligens valg av studier bli lettere. Vi ønsker å utdanne riktige personer til riktige jobber. Da bør det legges til rette for at de riktige valgene blir tatt så tidlig som mulig.
 
Jeg tror både bedrifter og elever vil være tjent med at informasjonen kommer så tidlig som mulig. Dette vil gjøre beslutningen om studier og studievei enklere.