Valg til nytt styre i Econa

På vårens representantskapsmøte, som avholdes i Oslo 24. og 25. mai 2019, skal det gjennomføres valg på hovedstyret i Econa.

168658194

Hovedstyret består i dag av følgende personer:

Navn

Valgt første gang

Sist valgt

På valg

Arne L. Lynngård (leder)

Vår 2014

Mai 2017 (2 år)

Ja

Trude Nilsen (nestleder)

Vår 2015

Mai 2018 (2 år)

Nei

Maiken Skirstad Mo

Vår 2018

Mai 2018 (2 år)

Nei

Morten Skaarer (LAU-leder)

Vår 2015

Mai 2017 (2 år)

Ja

Silje Therese Gabrielsen

Vår 2015

Mai 2017 (2 år)

Ja

Tor W. Andreassen (FU-leder)

Vår 2018

Mai 2018 (1 år)

Ja

Javad Mushtaq

Vår 2017

Mai 2017 (2 år)

Ja

Ole Thomassen

 

Velges av og blant studentene

 

Sofie Fadum Thingsaker

 

Velges av og blant studentene

 

Svein-Egil Jørgensen

 

Velges av og blant de ansatte

 

Som tabellen viser skal valgkomiteen da innstille på inntil 5 ledige styreplasser, inklusive vervet som styreleder. Vi kan innstille på nåværende styremedlemmer dersom de ønsker gjenvalg eller nye kandidater som blir foreslått. Student- og ansattes representanter velges av og blant sine respektive grupper.

Vi ønsker at hovedstyret i Econa skal ha en bred sammensetning basert på ulike kriterier som kompetanse, alder, kjønn og geografi. Det vil alltid være viktig at styret har en god forankring i medlemsorganisasjonen, ivaretar interessevirksomheten og utviser god forretningsmessig forståelse.

Valgkomiteen er avhengig av gode innspill fra organisasjonen og inviterer tillitsvalgte til å hjelpe oss med å finne gode kandidater til hovedstyret i Econa. Ta kontakt med oss på telefon og/eller send forslag på mail til en av oss eller til valgkomite@econa.no snarest, senest innen 1. mars 2019.

Valgkomiteens medlemmer er:

Turid Solvang, leder                       turid.solvang@futureboards.no                                         tlf. 91 78 94 35

Marius Engebretsen                      k.marius.engebretsen@ubf.oslo.kommune.no  tlf. 92 46 94 62

Morten Kolek                                     morten.kolek@gmail.com                                                           tlf. 93 24 87 73

Per Arne Foshaug                            per.foshaug@uib.no                                                                         tlf. 90 28 46 61

Sonya Elizabeth Mercer            sonya_mercer@hotmail.com                                                   tlf. 94 37 36 49


Vennlig hilsen

Turid E. Solvang
Leder valgkomiteen i Econa

Relaterte artikler

28.08.2019
Nå starter jakten!
21.08.2019
Klar, ferdig, gå!