Valgkomiteen

 
I følge foreningens vedtekter skal valgkomiteen bestå av minst fem personer. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til andre verv i foreningen. Valgkomiteen velges for to år og total sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride åtte år. Medlemmer av representantskapet bør ikke inngå i valgkomiteen.