Valgkomiteen

 
I følge foreningens vedtekter skal valgkomiteen bestå av minst fem personer. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til andre verv i foreningen. Valgkomiteen velges for to år og total sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride åtte år. Medlemmer av representantskapet bør ikke inngå i valgkomiteen.
Turid Elisabeth Solvang_2
Leder
Turid Elisabeth Solvang

Telefon:
Send e-post

Turid Elisabeth Solvang_2
Leder
Turid Elisabeth Solvang

Telefon:
Send e-post

Turid Elisabeth Solvang_2
Komitémedlem
Turid Elisabeth Solvang

Telefon:
Send e-post

Turid Elisabeth Solvang_2
Komitémedlem
Turid Elisabeth Solvang

Telefon:
Send e-post