Valgte gründerlivet

Som barn startet Shaqura med å pusse sko, pante flasker, ha butikkjobb og selge julenek. Allerde på videregående startet han sitt første selskap, og kun få år etter at han var ferdig utdannet stod han bak selskaper som omsatte for mer enn 100 millioner kroner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aiman Shaqura 28 år. Siviløkonom 2006, Bournemouth University England, spesialisering i endringsledelse og strategi.   

Hva lever du av i dag? Kort beskrivelse av type jobb, bransje og hvilken type kompetanse som er viktig i ditt yrkesliv nå.

- Gründerskap. Jeg har bygd opp ulike selskaper som er solgt. Nå om dagen lever jeg av to ting, den ene er å drive inkubatoren Charge som fokuserer på å løfte frem enda flere mangfoldige gründere og oppstartsselskaper, og den andre er eiendomsinvesteringer og eiendomsutvikling.

Hvor bevisst var du da du valgte utdanning?

- Veldig bevisst! Jeg ville ha en utdanning som både styrket meg faglig og som kunne gi meg konkrete verktøy til å realisere min gründerdrøm. Jeg hadde allerede startet mitt eget selskap siste året på videregående, og visste at jeg kunne drive verdiskapning gjennom å ta ting fra idé til virkelighet. Dette ville jeg holde på med i fremtiden. Jeg trengte en utdanning som dekket viktige nøkkelområder innenfor finans, strategi og ledelse for å øke sannsynligheten for suksess og fremtidig utvikling.

Hva var din første jobb?

- Som guttunge startet jeg med å pusse sko, pante flasker, ha butikkjobb og selge julenek mens jeg gikk fra dør til dør. Etter hvert ble jeg gründer, og startet flere selskaper som hadde med en total omsetning på over 100 millioner kroner, kun få år etter at jeg var ferdig utdannet.

Hvor bevisst har du utviklet egen karriere? Ville du eventuelt ha gjort noen andre valg når du ser tilbake?

- Med tanke på at jeg i løpet av mine ti første år i livet var på flukt, der jeg var innom 12 land, med de vanskelighetene det innebærer, har jeg alltid vært bevisst på at jeg vil jage etter å maksimere mitt eget potensiale så jeg kan klare meg selv, ta vare på mine nærmeste å gi arbeidsmulighet til andre som ikke enkelt kan få jobb. Jeg drømte alltid om å møte på gode mennesker som kunne hjelpe oss da ting var tøft. Da vi kom til et land som Norge, med unike muligheter til å være sin egen lykkes smed, endret denne drømmen seg til at jeg heller kunne være den personen selv, altså være den personen jeg drømte om å møte på. Derfor har jeg kombinert tradisjonell gründervirksomhet med etablering av to samfunnsinnovative organisasjoner, Give a Job og Charge, som fokuserer på sosial bærekraft.

Hva jeg ville gjort annerledes? Skaffet meg en mentor eller to fra tidlig fase, noen som har mer erfaring og som har gjort en lignende reise som jeg drømmer om!

Har du en plan for karriere i fremtiden?

- Klart, selv om jeg vet at det ikke alltid går etter planen. Målet mitt er å bidra til at 1000 mennesker får jobb gjennom Give a Job og Charge innen, og bygge et milliard selskap innen 2030!

Hvilken kompetanse trenger du å oppgradere?

- Alle forretningsområder, og spesielt egen selvledelse.

Ditt beste karriereråd til noen som vil noe mer? 

- Sørg for å holde deg sulten og nysgjerrig, unngå å bli forstyrret av støyet, tenk langsiktig og ta mange små skritt over tid, selv det kan virke kjedelig. Omgi deg alltid med andre positive og sultne folk, og hjelp andre der du kan - gjennom hele reisen!