Vær med å utvikle Econa Student – Still til valg i Econa

Econa søker nå engasjerte studentmedlemmer som har lyst til å være med å forme organisasjonen og kunne tenke seg et spennende og utfordrende verv.

University Students Between Lectures

Vervene som nå lyses ut gir deg en glimrende mulighet til å få erfaring fra organisasjonsarbeid på nasjonalt nivå, knytte spennende kontakter og ikke minst være med å lede en organisasjon i vekst. Vi ønsker å høre fra deg, som uavhengig av erfaring har et stort engasjement og tanker om hvordan Econa kan bli enda bedre for medlemmene i fremtiden.

Econa søker personer til følgende verv: 

Studentutvalget

-          Leder

-          Nestleder

-          To til fire styremedlemmer

Studentutvalget skal være et rådgivende organ for Econa i alle spørsmål som angår studentene, og leder og nestleder vil ha plass i Econas styre. Utvalget skal møtes minimum to ganger per semester og skal blant annet bistå i oppfølgingen av lokale studentgrupper og politisk påvirkning.

Valgkomité

 -          Tre til fem medlemmer

Valgkomiteen skal finne og kartlegge kandidater til de sentrale studentvervene i Econa og komme med en innstilling til årsmøtet.

Econas representantskap

 -          Fire eller seks medlemmer*

Representantskapet er det øverste organet i foreningen, og består i tillegg til 4 studenter av 14 lokalavdelingsledere og 22 direktevalgte representanter. Representantskapet velger blant annet styret i Econa og behandler strategi og vedtekter.

*(Studentene har i dag fire plasser, men dette kan bli endret i representantskapets møte våren 2016).

På Econa Student’s årsmøteskal Studentutvalget velges, samt en valgkomite. Studentutvalget er det øverste organet for de landsomfattende studentgruppene.

Valgkomiteen ønsker at alle søknader er sendt innen 15. mars, og vil intervjue aktuelle kandidater 6. april. Endelig frist for å melde sitt kandidatur vil være under årsmøtet. Alle valgene vil bli foretatt under Econa Student’s årsmøtet i Bergen 8-9 april.

Hvis et eller flere av disse vervene ser interessante ut, sender du en kortfattet søknad til student@econa.no med følgende innhold:

-          En kort presentasjon av deg selv og din erfaring. (maks 150 ord)

-          Din motivasjon for vervet og hva du ønsker å bidra med om du blir valgt.

-          Eksempler på saker du ønsker at Econa skal arbeide med. (kun Studentutvalget)

Legg gjerne ved CV om du ønsker.

Presentasjonen av deg og din motivasjon vil bli sendt til møtedeltakerne som en del av sakspapirene.

Har du spørsmål om prosessen eller vervene som skal fylles, kan du ta kontakt med nestleder Martine Gundersen (martinewalvikgundersen@gmail.com) eller studentansvarlig, Svein-Egil Jørgensen (svein@econa.no)