Arrangement

Vårarrangement med DnB NOR og Nordlandsbanken

DnB NOR konsernet ønsker å invitere siviløkonomenes medlemmer i Nordland til en innholdsrik aften.