Varsel om hovedstyrevalg - Econa mai 2020

På vårens representantskapsmøte, som avholdes i Bergen 8. og 9. mai 2020, skal det gjennomføres valg på hovedstyret i Econa.

 Hovedstyret består i dag av følgende personer:

 

Navn

Valgt første gang

Sist valgt

På valg

Jan B. Penne (leder)

Vår 2019

Mai 2019 (1 år)

Ja

Trude Nilsen (nestleder)

Vår 2015

Mai 2018 (2 år)

Ja

Maiken Skirstad Mo

Vår 2018

Mai 2018 (2 år)

Ja

Mette Talseth Solnørdal

Vår 2019

Mai 2019 (2 år)

Nei

Morten Skaarer (LAU-leder)

Vår 2015

Mai 2019 (2 år)

Nei

Stina Romslo Kommedal

Vår 2019

Mai 2019 (2 år)

Nei

Tor W. Andreassen (FU-leder)

Vår 2018

Mai 2019 (1 år)

Ja

Live Olsen Hølmo

 

Velges av og blant studentene

 

Thor Ihle

 

Velges av og blant studentene

 

Heidi Fuglesang

 

Velges av og blant de ansatte

 

 

Som tabellen viser skal valgkomiteen da innstille på inntil 4 ledige styreplasser, inklusive vervet som styreleder. Vi kan innstille på nåværende styremedlemmer dersom de ønsker gjenvalg eller nye kandidater som blir foreslått. Student- og ansattes representanter velges av og blant sine respektive grupper.

Vi ønsker at hovedstyret i Econa skal ha en bred sammensetning basert på ulike kriterier som kompetanse, alder, kjønn og geografi. Det vil alltid være viktig at styret har en god forankring i medlemsorganisasjonen, ivaretar interessevirksomheten og utviser god forretningsmessig forståelse.

Valgkomiteen er avhengig av gode innspill fra organisasjonen og inviterer tillitsvalgte til å hjelpe oss med å finne gode kandidater til hovedstyret i Econa. Ta kontakt med oss på telefon og/eller send forslag på mail til en av oss eller til valgkomite@econa.no snarest, senest innen 8. februar 2020.

Valgkomiteens medlemmer er:

K. Marius Engebretsen, leder     k.marius.engebretsen@ubf.oslo.kommune.no     tlf: 92 46 94 62

Morten Vigen Kolek                       morten.kolek@gmail.com                                             tlf: 93 24 87 73

Per Arne Foshaug                            per.foshaug@uib.no                                                        tlf: 90 28 46 61

Grete Christoffersen                     grete@eqivita.com                                                           tlf: 45 22 89 42

Inger Lise Hoff Wollan                   lisehoffw@gmail.com                                                      tlf: 92 49 59 02

 

Vennlig hilsen

K. Marius Engebretsen
Leder valgkomiteen i Econa