Varsel om hovedstyrevalg - Econa mai 2021

Til Representantskapsmedlemmer, lokalavdelingsstyremedlemmer
og øvrige medlemmer
 

                                                                                                             Oslo, 7. januar 2021

På vårens representantskapsmøte, som avholdes på Fornebu 7. og 8. mai 2021, skal det gjennomføres valg på hovedstyret i Econa. Representantskapsmedlemmer, lokalavdelingsstyremedlemmer og øvrige medlemmer i foreningen oppfordres til å fremme kandidater. Hovedstyret består i dag av følgende personer:

 

Navn

Valgt første gang

Sist valgt

På valg

Maiken Skirstad Mo (leder)

2018

Oktober 2020 (2 valgperioder)

Nei

Trude Nilsen (nestleder)

2015

Mai 2018 (2 valgperioder)

Nei

Mette Talseth Solnørdal (styremedlem Akademikerne)

2019

Mai 2019 (2 valgperioder)

Ja

Morten Skaarer (LAU-leder)

2015

Mai 2019 (2 valgperioder)

Ja

Per Christian Ahlgren (FU-leder)

2020

Oktober 2020 (2 valgperioder)

Nei

Stina Romslo Kommedal

2019

Mai 2019 (2 valgperioder)

Ja

Bjørn Olav Høksnes

2020

Oktober 2020 (2 valgperioder)

Nei

Live Olsen Hølmo

2019

Velges av og blant studentene

 

Marie Rønnevik

2020

Velges av og blant studentene

 

Tore Vamraak

2020

Velges av og blant de ansatte

 

Som tabellen viser skal valgkomiteen innstille på 3 styreplasser. Valgkomiteen kan innstille på nåværende styremedlemmer, dersom de ønsker gjenvalg, eller nye kandidater som blir foreslått. Student- og ansattes representanter velges av og blant sine respektive grupper. En valgperiode går normalt fra representantskapsmøtet i mai til nytt representantskapsmøte i mai to år senere. Representantskapsmøtet 2020 ble utsatt til oktober, styremedlemmer som satt frem til representantskapsmøtet 2020 fikk forlenget sine valgperioder, mens de som ble valgt i 2020 får noe kortere valgperiode som da vil gå frem til representantskapsmøtet i mai 2022.

Vi ønsker at hovedstyret i Econa skal ha en bred sammensetning basert på ulike kriterier som kompetanse og mangfold. Denne gangen ser valgkomiteen spesielt etter kandidater som har kompetanse innen bærekraft, digitalisering eller HSEQ. Internasjonal erfaring vil også være attraktivt. Det vil alltid være viktig at styret har en god forankring i medlemsorganisasjonen, ivaretar interessevirksomheten og utviser god forretningsmessig forståelse.

Valgkomiteen er avhengig av gode innspill fra organisasjonen og inviterer tillitsvalgte og øvrige medlemmer til å hjelpe oss med å finne gode kandidater til hovedstyret i Econa. Ta kontakt med oss på telefon og/eller send forslag på epost til en av oss eller til valgkomite@econa.no snarest, og senest innen 1. februar 2021.


Valgkomiteens medlemmer er:

K. Marius Engebretsen, leder      k.marius.engebretsen@ubf.oslo.kommune.no      tlf: 92 46 94 62

Morten Vigen Kolek                      morten.kolek@gmail.com                                            tlf: 93 24 87 73

Per Arne Foshaug                           per.foshaug@uib.no                                                      tlf: 90 28 46 61

Grete Christoffersen                     grete@eqivita.com                                                         tlf: 45 22 89 42

Inger Lise Hoff Wollan                  lisehoffw@gmail.com                                                    tlf: 92 49 59 02

 

Vennlig hilsen

K. Marius Engebretsen

Leder valgkomiteen i Econa

Relaterte artikler

28.08.2019
Nå starter jakten!
21.08.2019
Klar, ferdig, gå!