Varslingsaker om trakassering. #metoo

I høst har det vært et stort engasjement rundt #Metoo-kampanjen i sosiale medier. Mange av sakene som har kommet frem har vært knyttet til jobbsituasjon. Advokat i Econa Cecilie Wille Søvik påpeker at mange av disse tilfellene skal behandles som varslingssaker.

Høstens #Metoo-kampanje i sosiale medier har satt søkelys på en rekke tilfeller hvor særlig kvinner har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mange i jobbsituasjon. Selv om kampanjen har fått massiv oppmerksomhet, har det vært mindre fokus på hvordan man skal gå frem for å få løst de konkrete sakene.

- Mange av tilfellene som er knyttet til arbeidsforholdet er varslingssaker, sier Cecile Wille Søvik i Econa. Hun er advokat i arbeidslivsavdelingen og bistår jevnlig medlemmer som har vært utsatt for slike saker. Hun mener det viktig at man ikke bare nøyer seg med å ytre sin misnøye i sosiale medier, men varsle på riktig måte.

- Det er en del plikter og rettigheter knyttet til varsling, ikke bare for den som varsler, men også for den varsles om påpeker Wille Søvik. Hun anbefaler i begge tilfeller å ta kontakt med sin fagorganisasjon eller andre som kan bistå og sørge for at håndteringen går riktig for seg. - Hvis du er usikker anbefaler jeg at du snakker med verneombud, tillitsvalgte eller andre du stoler på fortsetter hun, og anbefaler samtidig å lese Econas varslingsveileder om du er i tvil.