Magma topp logo Til forsiden Econa

Vebjørn Varlid

Vebjørn Varlid jobber som konsulent i Geelmuyden Kiese, skandinavias største kommunika­sjons­byrå. Han har også en MSc i Strategisk Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS