Arrangement

Vekst - også i nedgangstider?

Noen bedrifter makter å vokse over lang tid og er uavhengig av konjunktursvingninger. Hvordan får de det til, og hvilke egenskaper og kjennetegn har disse bedriftene og folkene som jobber der?