Velgerguiden

I forbindelse med Stortingsvalget i september lanserer Econa nå en Velgerguide på tre utvalgte temaområder; arbeidsliv, velferd og utdanning & forskning. Ta den du også – og se hvilket parti som er mest enig med deg i sakene Econa er opptatt av.

Velgerguiden forsidebannerVelgerguiden forsidebannerVelgerguiden forsidebannerVelgerguiden forsidebannerVelgerguiden forsidebannerHvilket parti svarer best med dine oppfatninger? Velgerguiden gir deg innsikt i partienes budskap på tre områder Econa synes er spesielt viktige: Utdanning og forskning, arbeidsliv og velferd.

Vi har gått gjennom partiprogrammene, hentet ut de relevante budskap og bedt partiene si hvor viktig de enkelte budskapene er for dem. Nå kan du ta den samme testen og sammenlikne dine vurderinger med partienes. Alle partier på Stortinget samt Miljøpartiet De Grønne har valgt å bidra til denne guiden.

Du kan også se hvordan vi har beregnet ditt resultat, du kan klikke deg videre til partienes svar og vektinger.

Sjekk ut Velgerguiden her.