Velkommen til Econas arrangementer i Arendal

Om få dager vil politikere, organisasjonsfolk og bedrifter hverandre stevne under den årlige Arendalsuka. Titusener deltar på 770 arrangementer i løpet av en uke.

Econa skal arrangere eller være delarrangør på fire møter. Du er hjertelig velkommen til å komme på arrangementene, vi håper på gode og viktige debatter rundt temaer Econa er opptatt av.

 

Kompetansepåfyll for høyt utdannede – undervurdert eller glemt?

Tirsdag 15 august, kl 12-13

Sted: Solsiden Brasserie

Ny teknologi og kunnskap vil endre norsk arbeidsliv radikalt. Kompetanse er mer enn noen gang ferskvare: Vi må lære gjennom hele karrieren. Regjeringen og partene har i fellesskap laget en nasjonal kompetansepolitisk strategi, men innsatsen ser ut til å hoppe bukk over høyt utdannede. Vi spør: Hvilket behov har akademikere for kompetansepåfyll – og hvordan kan vi sikre dette for fremtiden?

Medvirkende

 • Kari Sollien, Leder, Akademikerne
 • Tom Bolstad, Econa
 • Terje Strøm, Partner og sjeføkonom, Ny Analyse
 • Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, (H)
 • Marianne Aasen, Stortingsrepresentant Kirke-, utdannings- og forskningskomiteenKUF-komiteen, (Ap)
 • Roger Sandum, Partner, Corporate Communications (debattleder)

Diktanalyse eller personlig økonomi – hva er mest nyttig?

Tirsdag 15 august, kl 13:30 - 14:30

Sted: Solsiden Brasserie

Vi spør hva de unge bør de lære for å møte dagens utfordringer. Få ungdommer lærer om personlig økonomi. Vi mener dette er utrolig viktig for å takle livet som venter dem. Er det ikke på tide å se på dagens realiteter, er det like viktig med diktanalyse som personlig økonomi?

Til å debattere dette har vi:

 • Truls Wickholm (A), stortingsrepresentant
 • Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant
 • Atle Simonsen (FrP), Barne- og likestillingsdepartementet
 • Ellen Katrine Nyhus, professor Universitetet i Agder
 • Rahman Chaudhry, leder av Elevorganisasjonen
 • Tom Bolstad, adm.dir Econa
 • Ordstyrer: Roger Sandum, Corporate Communications

Kvalitet i høyere utdanning og elitestudier

Onsdag 16 august, kl 17:00 - 18:30

Sted: Solsiden Brasserie

For å hevde oss internasjonalt hevdes det at vi ikke kan konkurrere i NM, men i VM. Selv om enkelte utdanningsinstitusjoner gjør det bra på internasjonale rangeringslister er det langt igjen til toppen. Hva skal til for å få til en topp eliteutdanning i økonomi i Norge?

Medvirkende

 • Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Marius Koestler, COO, Laboremus
 • Inge Jan Henjesand, rektor BI
 • Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpowergroup

Legger vi til rette for skattesnusk

Torsdag 17 august, kl 18:00 - 19:30

Sted: Solsiden Brasserie

Norske virksomheter snyter fellesskapet for enorme summer hvert år. Hvor omfattende er egentlig skatteunndragelsene i næringslivet? Er skattereglene for vanskelige og fulle av hull? Er skatteetaten samfunnets byggmester eller pisk? Hvordan kan vi bidra til høyere skattemoral?

Medvirkende

 • Henning Holstad, gründer, tidl. politiker
 • Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet
 • René Ibsen, advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
 • Curt A. Lier, president, Juristforbundet
 • Tom Bolstad, adm. direktør, Econa