Vellykket avslutning på Econas 75-års jubileum

God stemning, stolte økonomer og solid program oppsummerer Econas jubileumskonferanse som ble arrangert på Oslo Plaza 19.november.

600 medlemmer og gjester hadde tatt turen for å få med seg avslutningen på jubileumsåret som har blitt markert Norge rundt. 

Tema for konferansen var ”Overskudd til å skape”, og økonomens rolle i verdiskapningen ble løftet frem av flere. Victor D. Norman dro frem at et godt mikroøkonomisk fundament er helt sentralt for samfunnet, og at økonomer på denne måten har vært med og formet samfunnet nedenfra.

Finansminister Siv Jensen trakk i sin hilsen frem at økonomer har betydd og betyr mye for utviklingen i Norge. Økonomens rolle er å foreta et valg mellom alternativer. Hun sa også at det ikke er mange 75-åringer kan se tilbake på en så turbulent oppvekst og rivende utvikling som Econa.

Jub.konf med gjesterJub.konf med gjesterJub.konf med gjesterJub.konf med gjester 
 Styreleder Tom O. Kleppestø åpner konferansen foran en fulsatt sal

Econa la frem en ny rapport som viser at det er en mulig forskerkrise innen økonomiske og administrative fag. Økonomene vil heller bli ledere enn å jobbe i akademia. Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa hvem som skal undervise de fremtidige studentene. Rapporten er omtalt i artikkelen 40 000 økonomer kan ikke bli ledere i Dagens Næringsliv.

Victor D. Norman gjorde også et poeng av mangfoldet blant økonomer:

- Den typiske Econa-økonom er ikke som andre økonomer. Den typiske Econa-økonomen driver med ledelse, kundevirksomhet, forfatterskap og så videre. Noen jobber til og med med økonomi.

På jubileumskonferansen ble en ny film vist for første gang. Filmen viser hvordan økonomer bidrar til verdiskapning og har vært sentrale i den økonomiske utviklingen i Norge. Filmen kan ses her.

Konferansen ble streamet direkte, og på det meste fulgte 120 stykker med på streamingen.

Dagen ble avsluttet av Svæveru’ All Boys som sang en egenkomponert kantate til Econa. Da kunne tårene skimtes i øyekroken til flere i salen.