Arrangement

Verdien av endringsledelse

Den stadig raskere endringstakten og økt fokus på marginer og gevinstuttak, stiller nye krav til lederens virksomhetsstyrings «verktøykasse» i både statlig og private virksomheter.