Vestfold

Econa Vestfold tilbyr medlemmer personlig og faglig utvikling ved at vi tilbyr sosiale og faglige arenaer for nettverksbygging og relasjonsskaping. Vi ønsker også å være en bidragsyter i samfunnsdebatten og skape engasjement gjennom å ta opp tema som vi tror er viktige for deg som medlem.

Vestfold har også et Styrenettverk som ble etablert av Econa Vestfold. Styrenettverket i Vestfold har som formål å bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi, skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid, samt bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold. Styrenettverket er nå et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Mer om nettverket finner du her på vår Facebookside.

Dersom du ønsker å engasjere deg, har forslag til aktiviteter eller bare ønsker mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med styret.

Velkommen til Econa Vestfold!

Med vennlig hilsen styret i Econa Vestfold 
ved leder Øivind Næss

Her kan du lese mer og bli kjent med hele styret i Econa Vestfold.

Salgsbetingelsene finner du her.

Vestfold

Lokalavdelingsleder

Øivind Næss

Send e-post

Telefon: 97062615

Antall medlemmer: 682

Ingen kommende arrangementer