Vi deltar i VM i kvalitet: Kvalitetskrav må ha konsekvenser

Skal vi heve kvaliteten i høyere utdanning, må vi våge å snakke om konsekvenser når kvaliteten viser seg å være for dårlig.

Nylig la regjeringen frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», populært kalt kvalitetsmeldingen. Det er mye positivt her om betydningen av kvalitet i høyere utdanning som det er vanskelig å være uenig i: bedre skoler, motiverte, flinke lærere og motiverte, flinke elever.

Vi i Econa representerer over 20 000 medlemmer med den høyeste utdanningen i Norge i økonomi; master og siviløkonomer. Vi sikter nok noe høyere enn det meldingen gjør.

Det tilbys i dag bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon ved 41 læresteder i Norge. Master/siviløkonom tilbys 15 steder.

Det er bra at mange har mulighet til å ta en økonomiutdanning som gir verdiskapning på mange nivåer og tydeligvis er etterspurt siden nesten alle får jobb. Men det er vanskelig å tro at det leveres god nok kvalitet ved så mange læresteder. Som det påpekes i meldingen, har små og fragmenterte fagmiljøer i Norge, blant annet i internasjonale evalueringer, blitt identifisert som et hinder for bedre kvalitet.

Vi er skuffet over at meldingen sklir utenom det vanskelige, men viktige, spørsmålet: Hva gjør vi med studietilbud som ikke holder god nok kvalitet?

I meldingen skriver regjeringen at den vil bygge ut en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet for å stimulere til kunnskap, kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene. Den vil også opprette en kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles på ett sted. Alt dette er bra! Vi trenger tydelige indikatorer som gjør det mulig å vurdere om mål og minstestandarder er oppfylt. Vi trenger mer åpenhet og kunnskap om hva god kvalitet er og hvordan vi håndterer avvik.

Men staten må ta konsekvensen av det som måtte fremkomme i grundigere kvalitetsmålinger! Vi må stille minimumskrav til alle utdanningssteder, og der kvalitetsmålinger forteller at disse minimumskravene ikke blir nådd, må det få konsekvenser. Da må vi rett og slett luke ut de dårligste. Statsstøtte må reduseres eller falle bort og ressursene heller komme en annen institusjon til gode. Det skylder vi «kundene», studenter som investerer år av sine liv på studier og arbeidslivet som tar imot dem.

Econa minner om at både utdanningsinstitusjonene og kandidatene de klargjør for arbeidslivet ikke deltar i NM i kvalitet. De konkurrerer i VM. Norge er, for å bruke et munnhell fra økonomiens verden, en liten, åpen økonomi.

Topp (økonomi-) læresteder i Norge konkurrerer i dag mer med København, Stockholm, London, Paris, USA om de beste studentene og akademikerne enn med hverandre. Skal vi, som et høykostnadsland med en omfattende velferdsstat, klare å hevde oss, må vår høyere utdanning være i verdenstoppen. Det gjelder både på det absolutte toppnivå og i bredden.

Det betyr at vi må våge å peke ut noen elitesatsinger, tilsvarende som å etablere Olympiatoppen innen idretten. Disse få må tilføres ekstra ressurser, men selvsagt også få tøffe krav om å levere utdanning på internasjonalt elitenivå.

De to klare tiltakene, ‘luking i bunn’ og ‘spissing i toppen’ finnes det knapt spor av i stortingsmeldingen, og det bidrar til at den blir tannløs.