Vi har alle behov for en mentor

To gründere – en med lang erfaring og en relativt fersk – har siden desember utvekslet verdifulle råd og erfaringer. De er spleiset i Econas mentorprogram.

Utdanning stopper ikke ved endt mastergrad. Det er da den virkelige læringen begynner. Nettopp dette oppdaget Sven Nicolai Eger Eppeland (34) fort da han startet eget selskap med en partner. Han innså tidlig at det ville være nyttig å ha en erfaren utenforstående å få råd av på veien. Derfor søkte han en mentor gjennom Econa.

– Jeg har tatt en MBA, men når man starter for seg selv, møter man helt konkrete problemstillinger man ikke kan svaret på fra skolebenken. Jeg ville sparre med en person som kan hjelpe meg å utvikle meg som leder, en som har vært gjennom det samme, forteller Eppeland om sine forventninger til mentorordningen.

Eppelands mentor, den mer erfarne gründeren Sven Fridtjov Thome (58), synes rollen er en spennende utfordring utover det han selv jobber med til daglig. – Jeg kunne godt tenkt meg en mentor som yngre. Vi har alle behov for å ha en person man kan ta en telefon til, som kan hjelpe, enten det heter mentor, god venn eller en i nettverket, konstaterer han.

Flere studier viser at personer som har hatt en mentor eller en viktig person som fungerer tilsvarende, ofte har hatt raskere karriereutvikling. – Det er en klar fordel å ha en erfaren person å støtte seg til i karriereutviklingen som leder, forteller Petter Mathisen, førstelektor ved UiA. Han er fagmann, forsker og forfatter på feltet og står for det faglige innholdet i Econas mentorprogram. – Det er viktig at du tar deg selv på alvor og innser at du trenger en rådgiver på veien, er hans råd til gründere og lederspirer.

Oppstart med god middag

Etter en introduksjon hos Econa i desember startet Thome og Eppeland sitt samarbeidet med en lang middag. Slik ble de godt kjent, og Thome fikk et konkret innblikk i Eppelands selskap. I tillegg til ukentlige telefonsamtaler har han brukt nettverket sitt til å sette opp møter som kan åpne dører for Eppelands produkt.

– Vi gjøv løs på det praktiske omtrent med det samme; ikke bare problemstillinger rundt det å være leder, men også forretningsmulighetene. En praktisk tilnærming passer oss begge veldig godt, forteller Thome. Begge er svært fornøyd med matchingen av mentorpar gjort av Econa.

– Som gründer står man hele tiden overfor mange valg. Med Sven som mentor har jeg en som kan se på produktet mitt med nye øyne, åpne dører og gi konkrete råd. Jeg var utrolig heldig som fikk en mentor som har så relevant bakgrunn for det jeg driver med, sier Eppeland.

Nytte av hverandres nettverk

Mens utbyttet for den minst erfarne er åpenbart, er spørsmålet hva mentoren får ut av sin rolle. Ifølge førstelektor Mathisen viser en rekke studier at mange mentorer opplever at de får veldig mye tilbake av å dele sin erfaring. – De får nye perspektiver på eget arbeid, det bidrar til engasjement og åpner for utvikling av nettverk, forteller Mathisen.

Thome bekrefter dette: – Jeg ringer minst like mye til Sven Nico som omvendt! Det blir en spennende utfordring utenfor det daglige arbeidet, i en litt mer formalisert rolle. Dette har også åpnet for et nettverk jeg ikke hadde før. – Dette programmet gir fordeler begge veier, sier han entusiastisk.

Thome opplever også at han får veldig mye igjen av Econas mentorsamlinger, som ledes av Petter Mathisen. – Det vi har gått gjennom på samlingene, kan brukes i alle andre situasjoner for min del; hvordan man skal oppfatte andre mennesker, hvordan man lytter aktivt og stiller spørsmål. Det drar jeg veldig stor nytte av i mitt eget arbeid, sier Thome.

Både Thome og Eppeland føler de har fått mye ut av å utveksle råd og erfaringer, og håper flere vil oppdage nytten av mentorordningen. – Både gründere og alle andre som går inn i ledende stillinger vil ha ekstra behov for veiledning og råd. Dersom det klaffer, er det ingen tvil om at Econas mentorprogram er en ressurs for alle involverte, avslutter Thome.