Vi må beholde aldersgrensene

Å fjerne aldersgrensen kan føre til mer bruk av sluttpakker fra arbeidsgivere som ikke vil risikere å sitte igjen med eldre arbeidskraft som oppfattes som utdatert, sier advokat Christopher Viland og adm.dir. Tom Bolstad.

av adm.dir. Tom Bolstad og advokat Christopher Viland, Econa

Håkon Haugli skriver i Finansavisen 25. juni at sluttpakker er ut og tar heller til orde for videreutdanning. Det er vanskelig å være uenig i det.

Samtidig er det et problem at statsminister Solbergs parti ønsker å fjerne dagens aldersgrense på 72 år i arbeidslivet, altså grensen der arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet med alder som grunnlag. Denne ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år.

Å fjerne aldersgrensen kan føre til mer bruk av sluttpakker fra arbeidsgivere som ikke vil risikere å sitte igjen med eldre arbeidskraft som oppfattes som utdatert.

Seniorer som ønsker å jobbe utover fylte 72 år utgjør ikke noe stort problem for Econas medlemsmasse. For arbeidsgiver kan seniorer være svært verdifull arbeidskraft med unik erfaring og kompetanse. Derimot opplever et stort antall medlemmer allerede i 60-årene å bli definert som overtallige i nedbemanninger med de nevnte sluttpakkene.

En fersk undersøkelse Ny Analyse har gjort for Econa blant 100 ledere viser at de mener seniorene er verdifulle i bedriften. De har nyttig erfaring og verdifullt nettverk og de er produktive. Samtidig er de mer delte i hvorvidt de mener seniorene ønsker å lære nye ting, ønsker å påta seg nye arbeidsoppgaver og om de er endringsvillige. Seniorer trenger også kompetansepåfyllet som Abelia tar til orde for.

På spørsmål om hva som kan gjøre det mer attraktivt å ansette seniorene er lederne klare på at det bør legges til rette for at det skal bli enklere for seniorene å ta etter- og videreutdanning slik at de får oppdatert kompetansen sin og får uttelling for dette.

Derimot er lederne klart negative til Høyres forslag om å fjerne aldersgrensen. Kun 10 prosent er enige i dette.

Tilbake til utgangspunktet: Det er et paradoks at aldergrensene i arbeidslivet øker, samtidig som seniorene sliter på jobbmarkedet. Faktum er at mange arbeidsgivere er tilbakeholdne med å kalle seniorer inn til intervju.

Hele 21 prosent av de spurte i undersøkelsen opplyste at de har unnlatt å kalle inn seniorer til intervju, utelukkende begrunnet i alder. Dette er ulovlig diskriminering, og det er all grunn til å anta at mørketallene er store her.

Holdningene til eldre arbeidstakere må endres. Det er ikke lenger sosialt akseptabelt å diskriminere i strid med arbeidslivets regler for likestilling. Men tydeligvis akseptabelt å diskriminere eldre.

Det bør med andre ord legges ned en større innsats i å gjøre seniorene attraktive som arbeidstakere fremfor å fjerne aldersgrensene, noe som paradoksalt nok kan føre til at flere eldre sjaltes ut med sluttpakker eller lignende.

Econa arrangerer møte under Arendalsuka med følgende tema: Ny jobb etter 50?

Faksimile fra Finansavisen mandag 2. juli 2018.

Faksimilie Aldersgrensene