Vi trenger dine ideer til ny satsing

Økonomer har en viktig rolle i private og offentlige virksomheter. Dette vil vi vise gjennom intervjuer med økonomer som jobber i virksomheter som står midt oppe i fremtidens utviklingstrender. Har du ideer til bedrifter og økonomer?

Vi vil bruke globale megatrender som det viktigste virkemiddelet. Sagt på en annen måte, hvordan påvirker økonomers vurderinger de beslutningene som tas av virksomheter som står midt oppe i klimaspørsmål, teknologisk utvikling, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer?

Vi skal gjøre dette i form av illustrerende og korte tekster som vi publiserer på Econas nettsider. Historiene vil bli publisert med jevne mellomrom i løpet av det neste året, og det vil være enkelt for hvert medlem å dele historiene i sosiale medier.

Vi trenger din bistand på flere måter enn å dele på Facebook, LinkedIn, Twitter og andre kanaler. Før det kan bli noen historier må vi ha noe å skrive om. Vi har to dusin ideer til saker, men vi er sikre på at våre medlemmer har enda bedre ideer.

Derfor: Send oss dine tips til en virksomhet hvor økonomer spiller en viktig rolle. Dette bør fortrinnsvis være en virksomhet som enten har leveranser knyttet til de globale megatrendene eller som på andre måter er tett knyttet til dem. Men, vi er åpne for flere gode ideer!

Tips sendes til Gry Ljøterud på gry@econa.no.


Håper å høre fra deg!

Mvh Tom Bolstad