Videreutvikler seg som kollegium

Mens mange bedrifter har definerte kompetansebyggingsprogrammer for sine ansatte, er det langt færre virksomheter som har en definert opplærings-og utviklingsplan for styrets medlemmer.

Mennesker som sitter ved siden av hverandre og jobber på pc.

Styreleder i Skandiabanken, Niklas Midby, mener det er en viktig del av styrets ansvar å sørge for at han selv og hans kolleger i styret tar grep om sin felles kompetanseutvikling.

Sammen med sine fem kolleger i styret i Skandiabanken har han i kommende styreperiode på planen to samlin­ger som er dedikert til ren kompetansebygging. Sam­lingene er lagt utenom de ordinære styremøtene, og skjer i hovedsak også uten at selskapets administrasjon er til stede. Som foredragsholdere trekker styret inn både interne ressurser fra banken og eksterne krefter.

Midby peker på viktige spørsmål som hva man egentlig mener med kompetansebygging og hvilken kompetanse man trenger for å gjøre en best mulig jobb?

Les hele intervjuet med Niklas Midby i Magma 05-16.