Vil ansette avgangsstudenter uten eksamen

Mange avgangsstudenter er nå bekymret for hva som skjer hvis de ikke får avlagt eksamen. Beskjeden fra flere store arbeidsgivere er at de kan puste lettet ut. Econa oppfordrer bedrifter til å være fleksible med studenter som ikke får avlagt eksamen på grunn av coronapandemien.

Arbeidsgivere vil ansette studenter uten eksamen

Oppdatert 15. april 2020

Danske Bank bekreftet tidlig at de vil følge oppfordringen fra Econa. Nå følger flere av de store arbeidsgiverne etter og sier de vil være fleksible. Det betyr at årets avgangsstudenter har en bekymring mindre når de nå forbereder seg til innspurten av studieløpet via videolink.

Glad for responsen

– Vi er veldig glade for at bedriftene er tydelige på dette, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa. Hun representerer 23.500 medlemmer, hvorav om lag 4.000 er studenter. Hun får full støtte av Econas studentleder, Live Hølmo, som er glad det kommer noen gode nyheter blant alle utfordringene. – Det er krevende å tilpasse seg en ny hverdag og en ny undervisningssituasjon når man skal forberede seg til avgjørende eksamener og innleveringer. Jeg håper fortsatt at alle får avlagt eksamen som planlagt, men om det ikke skulle gå, er det godt å vite at bedriftene er fleksible, sier Hølmo.

Mer enn karakterer ved ansettelse

– Vi i Gjensidige er opptatt av flere ting enn karakterer og vitnemål når vi ansetter. Gode begrunnelser for manglende fullført eksamen, sammen med personlig egnethet til stillingen og annen kompetanse eller erfaring, spiller selvsagt inn i en ansettelsesprosess, sier Siri Conradi, direktør for HR operations og rekruttering i Gjensidige. Hun forstår at studentene er urolige, men håper med dette å berolige årets avgangsstudenter.

Hun får støtte av sin bransjekollega Ole Kristian Jonsrud som er HR-rådgiver og ansvarlig for rekruttering i Fremtind. – Det er viktig for hos at våre ansatte fullfører sine studier. Vi ønsker å være fleksible slik at de kan tiltre i stilling hos oss uten å ha fullført eksamen, så lenge man legger en plan slik at studiene blir fullført.

Han vil også bidra til å roe nervene hos studentene som har fått sommerjobb i selskapet. – Vi har mange som allerede har fått sommerjobb hos oss, og vi forholder hos til at dette blir gjennomført som planlagt. Dette er en viktig rekrutteringskanal for oss, og vi ønsker at dette skal gjennomføres på best mulig måte. Studentene som skal ha sommerjobb hos oss blir informert fortløpende om situasjonen vi alle befinner oss i, og vi opplever god forståelse fra studentene om at ting kan endre seg.

Revisjonsbransjen tilrettelegger også for studenter

– Revisjonsselskapet RSM har ansatt majoriteten av de nyutdannede som skal starte hos dem høsten 2020, men har fortsatt noen få stillinger ute for studenter. Det opplyser Elisabeth Vale Opdal, HR-konsulent i selskapet. Hun sier studenter som ikke får avlagt alle eksamener fortsatt er velkomne til å søke. – På grunn av den ekstreme situasjonen vi nå er inne i, vil vi tilrettelegge så godt vi kan. Å ansette noen under forutsetning av at eksamen er bestått innen en fremtidig dato kan være en løsning, konkluderer Opdal.

Ikke bare gode nyheter                            

Selv om nyheten til årets avgangsstudenter er gode, kommer det likevel noe dårlig nytt. Studenter som ikke er ferdige i år, kan bli nødt til å finne andre planer for sommeren enn de hadde tenkt. Det er usikkerhet knyttet til gjennomføringen av internship i sommer, og flere sier at de trenger tid til å få oversikt over situasjonen før de kan uttale seg. Noen har allerede tatt den tunge beslutningen, og Gjensidige er blant arbeidsgiverne som sier at internships vil bli lagt på is i sommer.

– Andre uken i mars måtte Gjensidige stoppe og avlyse alle igangsatte og planlagte rekrutteringsprosesser. Det gjaldt også rekrutteringsprosesser som omfatter internship og sommerjobber for studenter. Utgangspunktet for dette var at vi ikke hadde kapasitet til å gjennomføre gode rekrutteringer på en forsvarlig måte på det tidspunktet. I tillegg sitter nå store deler av Gjensidiges medarbeidere og ledere på hjemmekontor, og vi har ingen god måte å ta imot nye medarbeidere på slik at de får en god start og har mulighet til å komme i gang med sine arbeidsoppgaver, forklarer Siri Conradi.

Hun påpeker at selskapet nå så smått vil åpne for internship-rekruttering, men ikke før over sommeren.

– Dette er helårs-internship, som er en 20 % betalt stilling gjennom ett studieår. Vi ser også nå på muligheten for å gjennomføre ett av studentprosjektene våre i sommer – Summertech, som er et slags sandbox-prosjekt med varighet i til sammen halvannen uke.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.