Vil arbeidsgiver sette deg ned i lønn? Dette må du huske på.

Lønnsutgifter er ofte den største utgiftsposten i norske bedrifter. En lønnsreduksjon kan derfor være et aktuelt og effektivt sparetiltak om bedriften går dårlig. Flere norske virksomheter har de siste ukene bedt de ansatte godta en lønnsreduksjon. Forslagene har variert fra fem prosent lønnsreduksjon, mens andre har foreslått opptil 20 prosent.

Advokat i Econa Cecilie Wille Søvik
Advokat i Econa Cecilie Wille Søvik

Rettslig sett skal det mye til for at arbeidsgiver ensidig kan redusere arbeidstagers lønn. Om ikke arbeidsgiver på forhånd har sikret seg retten til å endre lønn eller arbeidstid, er dette utenfor den såkalte styringsretten arbeidsgiver har. De ansatte må i utgangspunktet altså samtykke for at det skal kunne innføres en lønnsreduksjon.

I dagens situasjon aksepterer de fleste en lønnsreduksjon i håp om å unngå permitteringer og oppsigelser. Det kan fort gå litt over stokk og stein når man innfører slike ordninger. Econa har derfor laget en sjekkliste før du vurderer om du bør akseptere lønnsreduksjon:

 • Samtykkeerklæringen
  Samtykket bør inngås skriftlig i form av en avtale. Lønnsreduksjonen bør være midlertidig og ha en sluttdato, for eksempel tre-seks måneder. En klar sluttdato for lønnsreduksjonen gjør det også lettere for arbeidstaker å akseptere å gå ned i lønn, da man vet at det er midlertidig.
 • Økonomiske resultater
  Avtalen om lønnsreduksjon bør være knyttet til et fastsatt økonomisk resultat, slik at reduksjonen kan oppheves om økonomien går bedre enn fryktet. Vi anbefaler at de ansatte drøfter dette med arbeidsgiver, gjerne gjennom tillitsvalgte eller andre organer hvor de er representert. Dette rådet gjelder særlig der lønnsreduksjonen er ment å vare lenger enn seks måneder.

 • Tilbakebetaling
  Econa anbefaler at det bør fastsettes et økonomisk resultat for når lønnsreduksjonen eventuelt skal betales tilbake. Avtalen bør derfor inneholde krav om tilbakebetaling hvis bedriften likevel skulle oppnå dette resultatet og det reviderte regnskapet viser at målene er nådd. Eventuelt med et slingringsmonn som gir delvis tilbakebetaling. Flere virksomheter har valgt en slik løsning i dag, i samråd med de ansatte og deres representanter.

 • Andre goder
  Sjekk om avtalen berører andre goder enn lønn. Vurder mulighetene for å inngå en avtale om lønnsreduksjon uten at pensjonsinnbetaling, feriepenger eller andre goder berøres.