Arrangement Faglig

Vil du bidra til utvikling, etablering og vekst i byen vår?

Drammen satser - byen skal være en attraktiv bostedskommune med innovasjon og vekst. Flere bedrifter vurderer å etablere seg i området, og må blant annet tiltrekke seg “kloke hoder” - inkludert siviløkonomer. Hva skal til for å lykkes med det?