Vil du gjøre studietiden bedre for deg og dine medstudenter?

Econa har 15 studentgrupper som jobber for at du skal få gode medlemstilbud både faglig og sosialt. Nå nærmer det seg valg, og du har muligheten til å få relevant erfaring, større nettverk og samtidig gjøre studietiden bedre for deg selv og dine medstudenter.

Et verv i Econa gir deg relevant erfaring og muligheten til å teste både faglige og personlige egenskaper. Det er også positivt å kunne vise til mer enn studier og deltidsjobb når du er ferdig med studiene. Du vil få et større kontaktnett på ditt studiested, på tvers av kull og linjer, i tillegg til å få et nasjonalt nettverk med økonomistudenter fra hele landet. Du vil få all nødvendig opplæring og alle engasjerte econamedlemmer kan stille til valg.

Hvis du synes dette høres ut som en spennende utfordring kan du ta kontakt med din studentgruppe. Da kan du få vite mer om hva de ulike vervene innebærer på akkurat ditt studiested. Alle vervene har funksjonstid på ett år, og det er de lokale årsmøtene som velger styret. De avholdes i perioden april-mai og alle studentmedlemmer ved studiestedet har stemmerett.

Følg derfor med på din lokale studentgruppe når det skal avholdes årsmøte, og søk derfor på et verv for å bli en del av Econa-fellesskapet!

Her følger listen med de ulike studentgruppene Econa har. Ved å trykke deg inn på lenken til den lokale Facebook-siden til studentgruppen kan du der stille de spørsmålene du har rundt et verv i Econa Student;

Econa NHH

Econa BI Oslo

Econa BI Bergen

Econa HVL

Econa CBS

Econa NMBU

Econa NTNU

Econa UiA

Econa OsloMet

Econa HiM

Econa Nord

Econa UiT

Econa USN

Econa UiS

Econa UK

Du kan også kontakte Studentansvarlig i Econa, Simen Høgberg, på simen@econa.no dersom du har noen spørsmål!