Econa ønsker flere tillitsvalgte

Morten Skaarer leder LAU (Lønns- og arbeidslivsutvalget i Econa). Arbeidslivet blir tøffere, også for økonomer. Derfor ønsker han flere tillitsvalgte i offentlig og privat sektor som kan bidra til gode arbeidsvilkår for medlemmene.

Menneskemengde som går gjennom parken

Arbeidslivsutvalget består av åtte medlemmer som har ansvaret for lønns- og arbeidslivsspørsmål i Econa. For å få til gode avtaler og betingelser, er utvalget helt avhengig av gode medspillere i virksomheter der medlemmene jobber. De tillitsvalgte er viktige bidragsytere for de vet hvor skoen trykker, og har den direkte kontakten med medlemmer og arbeidsgivere på sin arbeidsplass. Derfor jobber Morten og arbeidslivsutvalget for å få flere tillitsvalgte, og for å styrke den kompetansen som de 290 de allerede samarbeidet med har i dag.

- Den viktigste jobben vi gjør er å sørge for at de tillitsvalgte får god nok kompetanseheving i form av kurs og seminarer, og dermed nettverkbygging. Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte om at de mener de gjør en viktig jobb og at de får nødvendig påfyll av kompetanse, sier Morten.

Anbefaler å ta verv

Hvert år arrangeres tillitsvalgtkonferansen, som går over to til tre dager. Der får de tillitsvalgte opplæring i aktuelle temaer, innføring i hva Econa er opptatt av på den arbeidslivsfaglige siden og ikke minst får de truffet hverandre. Ofte er man som tillitsvagt alene i sin rolle på arbeidsplassen. Når man møtes får man utvekslet erfaringer og luftet felles utfordringer. Ikke minst har de ferske tillitsvalgte mye å lære av de erfarne. Man får kontakter som kan ringes når man lurer på noe.

I tillegg til årskonferansen arrangeres det jevnlige kurs og seminarer for å gjøre de tillitsvalgte trygge i sin viktige rolle på sin arbeidsplass. Det er avgjørende å ha god kontakt med både arbeidsgiver og andre Econa-medlemmer, og å være et bindeledd i avtaler som skal inngås. Man får med seg en god skolering i arbeidslivssaker ved å være tillitsvalgt, som er et verv Morten anbefaler flere til å ta på seg.

Lokale oppgjør

- Det viktigste arbeidslivsutvalget jobber med nå er gjennombruddet Akademikerne fikk i tariffoppgjøret i år, nemlig å gjennomføre lokale oppgjør i staten. Denne hovedtariffavtalen mener vi på lengre sikt vil gi medlemmene en bedre lønnsutvikling.

Samtidig stilles det store krav til de tillitsvalgte i å ivareta medlemmene i de lokale oppgjørene. Neste år er det kun lokale midler som skal fordeles, ingen sentrale. Da må de tillitsvalgte skoleres i denne prosessen, noe som skjer i samarbeid med Econa og Akademikerne.

Arbeidslivsutvalget jobber også for å få flere tariffavtaler i privat sektor. Det er der de fleste medlemmene er, og det er minst like stort behov for å få til gode arbeidsavtaler her.

- Vi har en positiv dialog med NHO-systemet, blant annet Abelia, men trenger medlemmer som vil stille opp som tillitsvalgte og fronte Econa lokalt i virksomheten de jobber i, sier Morten.

Ikke bare lønn

Arbeidslivsutvalget er ikke bare opptatt av lønnsforhandlinger. Morten Skaarer understreker at arbeidslivspolitikk er så mye mer, som for eksempel seniorpolitikk, arbeidstid, pensjon, arbeidskontrakter og ryddige arbeidsavtaler.

Econas policydokumenter viser hva Econa mener i disse spørsmålene. Dette er retningslinjer for tillitsvalgte, administrasjon og andre interessenter, som viser hvor Econa står i ulike saker.

Om Morten SkaarerMorten SkaarerMorten SkaarerMorten SkaarerMorten SkaarerMorten Skaarer

Alder: 49
Bor: Klemetsrud i Oslo
Sivilstatus: gift, to barn på 12 og 16
Bakgrunn: Cand.merc fra Handelshøyskolen i Århus, MPA fra CBS, dipomert internrevisor fra BI. Jobbet i Oslo sporveier, Akers universitetssykehus, Oslo kommune og nå seksjonssjef i Forsvarsbygg.

Morten Skaarer tok over LAU i 2015 etter Marius Engebretsen, som har vært leder av KIA (Komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold) siden 2009.

Om arbeidslivsutvaget (LAU) i Econa

Medlemmer:

Morten Skaarer, Stat
Morten Jørgensen, nestleder, Privat
Bodil Brattli, Stat
Charlotte Ulfeng Berg, Spekter Helse
Hans Erik Bryhn, SAN
Jan Ryden Ormseth, Oslo Kommune
Torger Kyrrestad Strøm, Kommunal/Fylkeskommunal
Inger Ora, Kommunal/Fylkeskommunal 

LAU er Econas Lønns- og arbeidslivsutvalg. Etter ny strategi 2015, skiftet utvalget navn fra KIA (Komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold) til LAU.

I LAUs handlingsplan er mandatet:

LAU har til oppgave å gi råd, forslag og bistand til styret og administrasjonen i henhold til mandat og retningslinjer som fastsettes av styret. LAU har følgende hovedoppgaver:

  • Fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører inntektspolitikk og arbeidsforhold. 
  • Utvikle og medvirke til å gjennomføre Econas strategi for lønnspolitikk og lønnsforhandlinger på sentralt og lokalt nivå.
  • Bidra til rekruttering og skolering av tillitsvalgte.

Har du lyst til å bidra eller har spørsmål om hva det innebærer å være tillitsvalgt kan du ta kontakt med medlemsrådgiver i Econa, Tom Omnes Lia, tom.omnes.lia@econa.no