- Vil ikke ende opp i gyngestolen

Siviløkonom Gunnar A. Dahl er ved 65 år på ingen måte klar for å innta pensjonisttilværelsen. Han mener det er svært viktig å ha en aktivitet som gjør at du deltar i samfunnet.

Det er moro å jobbe!

Hvorfor jobber du?

- Fordi det er spennende, gøy og utfordrende. Det er også en veldig viktig del av mitt sosiale liv. Jeg tok meg en dag fri i forrige uke, og opplevde en stillhet jeg ikke er moden for enda, sier Gunnar A. Dahl (66). Gunnar er partner i DHT Corporate Service AS og holder jevnlig kurs for Econa, der han også både er er æresmedlem og medlem av representantskapet.

- Det er viktig å ha en aktivitet som gjør at du føler at du er med i samfunnet. Det skal nok ikke så mye til før du føler at du ikke henger med og at du i beste fall blir sett på som en «has been». Det har jeg skrekk for.

Har du like stor arbeidskapasitet som tidligere?

- Jeg er nok litt mer sliten etter å ha holdt kurs en hel dag nå enn for 30 år siden, men jeg merker ikke at jeg er sliten mens jeg holder på! Det har nok noe med engasjement å gjøre.

Gunnar A. Dahl (2)Gunnar A. Dahl (2)Gunnar A. Dahl (2)Gunnar A. Dahl (2)

Vil ikke sitte i gyngestolen

Hvor lenge skal du jobbe?

- Så lenge jeg er frisk og noen gidder å bruke meg, så vil jeg holde på. Den dagen noen forteller meg at det er på tide å gi seg, da vil jeg akseptere det. Jeg har også noen drømmer som er ganske enkle; Jeg har lyst til å ha mer tid i norsk natur, og tid med barnebarn. Når det er sagt, jeg ønsker at de skal ha med seg en god bestefaropplevelse. Ikke en bestefar som bare sitter der i gyngestolen, men en som de ser er aktiv ute i samfunnslivet. Jeg tror det er viktig.

Har din motivasjon for å jobbe endret seg i løpet av ditt yrkesaktive liv?

- Ja absolutt. I begynnelsen jobbet jeg for å komme i posisjon og skape meg et navn, sikre meg et grunnlag for videre karriere. Jeg var nok litt stresset på å prestere og stikke hodet frem der jeg kunne. Slik er det ikke lenger. Nå jobber jeg av ren interesse.

Ville ikke bli leder

Du har drevet for deg selv i mange år, men du har vært ansatt andre steder tidligere. Har du reflektert noe rundt hvordan arbeidsgiver i forskjellige faser har satset mer eller mindre på deg?

- Ja. Etter noen år i arbeidslivet valgte jeg bort generell administrasjon og ledelse, og fokuserte på å bli en sterk og anerkjent fagmann. Som leder kan man lett bli skippet ut etter å ha passert en viss alder, men som fagekspert derimot, får man fortsatt være med. Jeg har hatt en 20 % stilling ved NHH i 37 år som jeg akkurat har fornyet i to år, det er veldig hyggelig. På den andre siden opplevde jeg som 60 åring å bli kuttet fra en annen forening der jeg hadde holdt kurs i mange år. Jeg trakk fort en parallell til de store revisjonshusene der du som partner blir satt til side når du blir 60.

- Mitt firma ser også til yngre miljøer, det er jo det som er fremtiden, men vi har en god symbiose mellom de som er eldre og de yngre.

Når dere rekrutterer yngre krefter, er det fordi dere ønsker å rekruttere langsiktig, eller fordi dere antar at denne gruppen er mer effektiv og koster mindre?

- Nei, det tenker vi ikke. Vi bygger langsiktig partnerskap. Det viktigste er at de ansatte må være sultne og ha lyst til å levere.

Kompetanse er avgjørende

Hva tror du skal til for at ikke søknadsbrevet til en 55 åring havner lengst ned i bunken?

- Jeg tror man må ha en ubestridt interessant, faglig kompetanse som det er behov for. Selv ble jeg forsøkt headhuntet da jeg var over femti. Samtidig kjenner jeg til flere tilfeller der svært kompetente personer i midten av femtiårene, med høy utdanning og spennende arbeidserfaring, ikke har fått jobb. Mitt inntrykk er at du enten må ha et kjent navn innenfor bransjen, eller ha en unik kompetanse. Det er derfor svært viktig å oppdatere sin kompetanse, det er kompetanse som gir deg verdi i arbeidsmarkedet.

Eldre bør ikke tviholde på jobben

Det pågår en diskusjon rundt hvorvidt øvre grense skal bli flyttet fra 70 til 75 år. Hva synes du om dette?

- Det synes jeg er noe tull. Jeg er opptatt av å slippe de unge til, og banker de på døra bør bedriftene ha anledning til å avslutte forholdet med eldre arbeidstakere. Og avvikling av stillingsvern betyr ikke at det blir forbudt å jobbe. Blir det mangel på arbeidstakere, slik som de noen spår, så vil arbeidsgivere trygle de flinkeste om å stå lenger i arbeid. Og i motsatt fall er det jo de unge som er mest avhengig av en jobb. Vi kan ikke sitte og tviholde på en jobb om vi ikke er dyktige nok, kun fordi det er stillingsvern til 75 år. 

Redd for å bli lei av solstolen

Hvis du kunne velge mellom permanent solstol og en spennende jobb, hva hadde du valgt?

- Helt åpenbart en spennende jobb. Permanent solstol får jeg nok av i feriene. Du skal ikke ha sittet lenge i den solstolen før du er lei.

Hva slags forventninger har du til pensjonstiden, og når den skal starte?

- Planen min er en gradvis nedtrappende kurve frem til jeg er 70. Da vil nok min samboer og jeg benytte oss av anledningen til å være mer sammen. Jeg vil nok ikke gi meg helt, men ta på meg færre oppdrag enn det jeg gjør i dag. Når det er sagt, forrige gang jeg tok meg fri fikk jeg dårlig samvittighet og følte at jeg skulket. Jeg er spent på hvordan det vil bli.

Deltakelse i samfunnet

Når er man for gammel for arbeidslivet?

- Det er veldig individuelt. Noen er for gamle for arbeidslivet når de er 60, men noen er i full rulle når de er 75. Selv ønsker jeg å holde intellektet ved like, være en som er interessant å snakke med. Det er klokt å fortsette å delta i samfunnsdebatten selv om man er ferdig i arbeidslivet. En tidligere kollega av meg går fortsatt på forelesninger på universitetet, og andre melder seg som frivillige i organisasjoner for å holde seg i gang.

Senioruka – en opsjon?

Hva tenker du om den sjette ferieuka?

- Det kan være klokt å ivareta denne for de som ønsker den. Den gjør at man kan hente seg inn og som et resultat være med lenger. Kanskje kunne den sjette ferieuka være en opsjon? Økonomer, som jobber med hodet, behøver den ikke nødvendigvis. De som har mer rutinepregede eller fysisk krevende jobber derimot, kan nok ha større behov for denne uka. 

-------

CV Gunnar A. Dahl

Gunnar A. DahlGunnar A. DahlGunnar A. DahlGunnar A. Dahl

Jobbet i Arthur Andersen, Kredittkassen (nå Nordea), AS Revisjon (nå BDO) og Ernst og Young før DHT Corporate Services AS.

Arbeidsområde: verdivurdering, endringer i eierstruktur, økonomisk analyse, kurslederseminar og forelesninger og sakkyndig vitne/meddommer i rettssaker vedr. økonomiske vurderinger/skjønn og skatt.

Ansatt ved NHH og kursholder i Econa